Vilken el är mest miljövänlig?

Är du husägare och funderar på vilken el som du ska koppla till ditt hus? Det är ju viktigt att vi alla blir så miljövänliga som möjligt. Då är frågan om vilken sorts el som är miljövänlig en relevant fråga. Hur man ska besvara den frågan om vilken el som är mest miljövänlig är beroende på vilket sätt man menar att elen är miljövänlig eller ej. Här antar vi att frågan handlar om vilka förnybar energi man använder sig av i elproduktionen. 

Fossila bränslen går bort

Då går alla sorts fossila bränslen bort då de avger koldioxid och bidrar till uppvärmningen av jordens medeltemperatur. Dessutom är ingen olja förnybar, såsom vi hittills har sett. Fossila bränslen är inte miljvänligt och bör väljas bort för all framtid. Det vi hittills har sett av konsekvenser och resultat vid användning av fossila bränslen är inte en framkomlig väg om man vill vara miljövänlig.

Vattenkraft

Vattenkraft har historiskt sett varit det som har fått Sverige att gå runt. Vi har använt oss av vattenkraft ända sedan 1800-talet sedan vi industrialierade landet och har använt oss av elektricitet. Dessvärre har elen producerad av vattenkraften inte varit tillräcklig, utan bör kompletteras av annan elproduktion.

Vindkraftverk

Vi har inte någon tillräcklig vindkraft i Sverige, och den lilla mängd el som produceras av vindkratverken runt om i vårt land är inte tillräcklig. Här saknas både politiska och ekonomiska incitament för att bygga ut vindkraftverken så att de skulle kunna förse vårt stora behov av el.

Solceller

Solceller är den elproduktion som skulle kunna byggas ut och användas fullt ut, eftersom den har andra förutsättningar än vindkraften. Om vi leker med tanken att samtliga hus skulle ha egna solceller som förser varje hushåll med den el som varje hushåll behöver, skulle behovet av el kanske var tillgodosedd.

Vår konsumtion av el ökar hela tiden

Det något motsägelsefulla i det hela är den att samtidigt som vi, som samhälle försöker leva alltmer miljövänligt, ökar vi behovet av el och användningen av el hela tiden.  Detta trots att vi borde göra precis tvärtom. Om vi verkligen skulle ta hänsyn till miljön borde vi göra ganska drastiska förändringar av vårt beteende och vår konsumtion. Vi borde leva på ett helt annat sätt, och mer i samklang med miljön och inte emot den.

Det störst hotet mot miljön är vi människor

Det märkliga i det hela är att det största hotet mt miljön är vi människor. Det är vårt sätt att leva som är det största hotet mot miljön – enbart vi människor. Så skulle vi rädda miljön borde vi sluta vara människor och göra något annat. Vill du läsa mer om hur du kan bli mer miljövänlig och installera solceller, kan du läsa mer här, om du behöver ta kontakt med en elektriker till exempel i Helsingborg.

18 Sep 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.