Köpa lägenhet – lätt i teorin

Många tänker sig att en lägenhet är att jämföra med en övernattningsstuga under en fjällvandring. Det vill säga – ett slags stopp på vägen mot det egentliga målet. Ett mål som i det här fallet stavas hus och i och med detta så ser man en lägenhet som lite av en tillfällig bostad. Gör man det så kommer man att bli överraskad på ett väldigt negativt sätt. Menas här; går man in med inställningen att en lägenhet A) är väldigt lätt att hitta och B) inte kostar så mycket pengar så kommer man snabbt att komma till insikt med att båda dessa punkter inte alls stämmer överens med verkligheten.

Naturligtvis så ska vi här – innan vi fortsätter – säga att det skiljer väldig mycket mellan både utbud och priser beroende på vart i landet man befinner sig. Att köpa en lägenhet i exempelvis Kramfors ( en stad med stor utflyttning, nedlagda industrier och där många lägenheter finns) innebär ingen större ansträngning och kräver inte några gigantiska, ekonomiska muskler. Att jämföra med att köpa en lägenhet i Stockholm (stor inflyttning, uppenbar bostadskris, hög tryck och eskalerande priser) som ofta tar lång tid och som uteslutande kostar mycket pengar.

Det vi menar är att man inte kan ta lättvindigt på att köpa en lägenhet och tro att allt kommer att falla på plats automatiskt, det gör det inte och därför så måste man – liksom vid alla andra typer av bostadsköp – se till att vara väl förberedd. Hur ser då en sådan förberedelse ut? Vi tänkte rada upp några tips kring denna och vi täkte även ge några mer handfasta och konkreta tips kring hur du ska agera inför- under- och efter ett lägenhetsköp.

 

Att köpa en lägenhet – några råd på vägen

Först och främst så ska vi peka på det uppenbara som gäller vid varje bostadsaffär: se till att du har råd. Låt oss förklara detta genom att påbörja vår uppräkning av tips gällande en lägenhetsaffär.

  • Lånelöfte förberett. Med att du ska ha råd så menar vi att du ska ha klart med din bank om hur mycket pengar du får låna. Detta förstås endast om du inte har sparade pengar att röra dig; något som sällan är fallet sett till Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Kort och gott: det första du ska göra är att se till vilket tak du kan röra dig under vid en eventuell budgivning. Ha allt sådant klart innan. Som en fotnot: du måste även ha sparade pengar i många fall. Kontantinsatsen – 15% av köpeskillingen – ska även det betalas och det är något som du måste ha själv och utan lån från din bank. Banken lånar ut 85% och resterande femton är en summa som du får lösa själv. Något som alltså kan vara en väldigt stor sådan.
  • Hitta rätt bostad. Det vanligaste misstaget som man gör rä att man tummar på sina egna önskemål och köper en lägenhet som egentligen inte vill bo i. Du kommer utan tvekan att få stryka en del önskemål från din –vill-ha-lista, men det innebär inte att du helt ska frångå den. Vänta, var kall och avvakta till dess att det kommer en lägenhet som du känner dig hemma i.
  • Gå på många visningar. För att du ska kunna hitta rätt lägenhet så måste du gå på visningar och om detta kan vi komma med en liten förvarning: det är jobbigt, det tar tid och det är ansträngande – men det är också roligt! Ta dig tiden att gå på så många visningar som möjligt, lär känna nya områden och skaffa dig en bild av vart du vill bo, hur din framtida bostad ska se ut och hur mycket lägenheter i dessa områden brukar kosta. Det senare är viktigt inför nästa punkt.
  • Det råder för närvarande ett högt tryck på lägenheter och i synnerhet så gäller detta i våra större städer. Priserna stiger ständigt och det kan kännas hopplöst att delta i en budgivning; man lägger ett bud – välgrundat och noggrant analyserat – bara för att se att det sekunden senare kommer ännu ett, och ännu ett och därefter ännu ett bud. Vårt råd? Var kall, ha is i magen och ge dig inte in i budgivningar bara för sakens skull. Det vill säga; varje bud räknas och det är lätt att ta en annan höjning som en slags förolämpning eller utmaning. Lägg det känslomässiga åt sidan. Jämför – som vi sa ovan – hur priserna ser ut i området och försök att ligga på en rimlig nivå. Och: buda inom ditt lånelöfte och inom den gräns som banken satt för dig. Ett självklart råd – men trots det så är det många som inte följer det.

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.