Ventilation i flerfamiljshus – en hälsofråga

I ett flerfamiljshus är ventilationen naturligtvis lika viktig som i villor och småhus. Att luften byts ut kontinuerligt är en förutsättning för att luften ska kännas fräsch att andas, lukter ska försvinna och hus och människor ska må bra. Med tanke på att vi i Stockholm tillbringar mer än 90 procent av våra liv inomhus är det av största vikt att inomhusluften håller hög kvalitet. Och hög kvalitet på inomhusluft skapas genom ett bra ventilationssystem.

Fukt, mögel och sjukdomar

Det är viktigt att gammal luft förs ut, så att ny utomhusluft kan släppas in i huset. Stillastående luft innebär att fukt stannar kvar i badrum och kök, något som leder till fukt- och mögelskador. Detta i sin tur leder till hälsoproblem som blir allvarligare ju längre man vistas i bostaden. Fukt och mögel orsakar lätt allergier, luftrörs-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är från kök och badrum som luft ska föras ut ur lägenheten. Detta är logiskt, man vill ju inte att lukt från toalett eller os från köket ska behöva färdas genom övriga delar av lägenheten innan den ventileras ut. Därför sitter frånluftsventilerna i badrum, toalett och kök och frisk luft hämtas in via vägg- eller fönsterventiler i vardagsrum och sovrum.

Vem har ansvaret för ventilationen?

Det är den som äger fastigheten som ansvarar för ventilationen. I en hyresfastighet är det altså hyresvärden och i en bostadsrättsförening är det alltså de boende själva via föreningsstyrelsen. Tecken på att ventilationen fungerar dåligt måste alltid tas på största allvar, och eftersom kraven skärpts på hur effektiv ventilation det måste finnas i ett flerfamiljshus händer det att man elt måste byta ut ventilationssystemet i bostadshus.

Obligatorisk ventilationskontroll

Med jämna mellanrum måste en OVK utföras. OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och innebär att en auktoriserad kontrollant testar ventilationen i samtliga lägenheter i ett flerfamiljshus. Om ventilationen inte bedöms fungera så bra som den ska blir husägaren skyldig att genomföra förändringar inför nästa kontroll, eller, om ventilationen fungerar mycket otillfredsställande, göra förändringar omedelbart.

Fläktstyrd frånluft är det vanligaste i flerfamiljshus

F-luft, eller frånluft, är den vanligaste typen av ventilation i flerfamiljshus i Stockholm. Frånluft fungerar så att en stor fläkt på vinden eller på taket av byggnaden suger ut luft, luft som tas från lägenheterna via ventiler i kök, badrum och toaletter. Den använda luften sugs ut, varpå ny luft enligt termikens lagar sugs in i huset via ventiler i fönster och väggar. Det är mycket luft som sugs ut varje timme, och fördelen med mekanisk ventilation är att man kan anpassa hur mycket luft som ska sugas ut genom att ändra hastigheten på fläkten. Men är systemet underdimensionerat måste det bytas ut.

FTX - från- och tilluft med värmeåtervinning

Ett FTX-system använder den uppvärmda frånluften till att värma upp den inkommande luften, som alltså då också används som värmekälla. I moderna hus i Stockholm är detta system för ventilation vanligt, och det är energimässigt mycket effektivt eftersom det sänker husets uppvärmningskostnader avsevärt, särskilt på vintern.

18 Oct 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.