Varför, eller varför inte, välja gallergrind?

För den som vill öka säkerheten, och minska risken för inbrott, finns flera funktionella lösningar. En väg är att installera en gallergrind. Det finns flera fördelar – och nackdelar.

 

  • Inbrottssäkrare

 

Den främsta orsaken till att installera en gallergrind är att minska möjligheten för inbrottsförsök. Det är till och med vanligt att företag som säljer gallergrindar ger ”inbrottsgaranti”. Det kan exempelvis betyda att de betalar självrisken i det fall som inbrott ändå sker denna väg.

 

  • Billigare försäkring

 

Ju högre säkerhet man har i sitt hem desto lägre premie kan försäkringsbolagen erbjuda. En sak som därmed kan pressa premien på hemförsäkringen är om man har gallergrind eller säkerhetsdörr.

 

  • Behåll din vanliga ytterdörr

 

Gallergrind kan användas som komplement till befintlig dörr eller användas helt separat. Därmed kan man öka säkerheten rejält utan att behöva byta ut befintlig ytterdörr. Exempelvis är detta uppskattat på äldre hus där befintlig dörr är en del av den estetiska helheten.

Ett annat exempel är butiker som vill ha en välkomnande entré för sina besökare. Att då ha en tyngre säkerhetsdörr är inte ett alternativ. Då är det mycket enklare och smidigare att ha en gallergrind innanför/utanför den befintliga entrédörren.

 

  • Accepteras lättare av fastighetsägaren

 

I vissa fall (ex vid loftgångar) kan hyresgästen sätta en gallergrind en bit före sin vanliga entré. Därmed har man själv tillgång till en del av loftgången som andra inte kan röra sig i. Det skapas en enklare ”uteplats” där cyklar och andra tillhörigheter kan förvaras utan att de riskeras stjälas.

Det är mycket ovanligt att man får sätta upp en säkerhetsdörr i dessa tillfällen men chansen är större om det är en enklare gallerdörr/gallergrind.

 

  • Billigare än alternativ

 

Kostnadsmässigt är det mycket stor skillnad mellan att installera en säkerhetsdörr och en gallergrind. Säkerhetsdörren har visserligen ett par fördelar (se nedan) men samtidigt får man betala betydligt mer för detta.

Varför inte gallergrind?

 

  • Insyn

 

En skillnad mellan gallergrinden och säkerhetsdörren är hur mycket insyn som kan ske. Med en gallergrind kan man lätt se vad som finns bakom grinden vilket både kan vara fördel och nackdel. Finns risken att tjuven kan se något värdefullt kan det vara bättre med säkerhetsdörr.

 

  • Brandsäkerhet

 

Ur ett brandsäkerhetsperspektiv är en säkerhetsdörr betydligt bättre. Dessa kan stå emot eld relativt länge vilket begränsar dess spridning. En gallergrind har däremot inte något begränsande brandskydd.

 

  • Ljudnivå

 

I likhet med att säkerhetsdörren skyddar tydligare mot brand så skyddar den även betydligt bättre mot oljud. Det är något som gallergrinden inte alls stoppar.

22 Jul 2017

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.