Varför är OVK obligatoriskt?

Alla de fastigheter som hyser människor under vardagar såsom dagis, skolor, vårdinrättningar, kontor och liknande, är så illa tvungna att genomföra regelbundna OVK-besiktningar. Detta för att fastighetsägarna ska kunna garantera dem som vistas i lokalerna, att de alltid får i sig frisk och fräsch luft om de vistas inomhus hela tiden.

Egentligen är inomhusluften otroligt bedrövlig. Med tanke på att de flesta vistas inomhus hela dagarna och så gott som alla vardagar så får de flesta i oss dålig luft i våra lungor. Luften inomhus kan inte på något sätt jämföras med den luft som man andas in utomhus.

Av den anledningen görs OVK-besiktningar

Det är därför som man gör obligatoriska besiktningar av ett hus ventiler för att säkerställa så att varken hus eller människor mår dåligt av luften som cirkulerar inomhus. Som fastighetsägare är man skyldig att se till så att människorna och husen mår bra av den luft som kommer in via ventiler. Är den inte tillräckligt bra och syrerik, då måste fastighetsägarna byta ut dem. MÅnga tenderar att inte förstå det problem som uppstår när människor blir sjuka av dålig luft. De förstår det först om husen mår dåligt och måste rivas ner och byggas upp på nytt. Men människors hälsa är lika viktig, och är ännu viktigare, det är bara så svårt att mäta hälsa i siffror så att människor förstår vad de står för.

Anlita rätt företag för OVK-besiktning

Det finns särskilda besiktningsmän som är utbildade för att kunna göra en OVK-besiktning. Det viktiga är att de är certifierade för att kunna göra rätt bedömningar. Om huset mår dåligt kan det drabbas av mögel, vilket kan sätta sig i huset. Och sätter den sig i huskonstruktionen kan huset bli utdömt som boningshus. Det kan göra så att ingen människa bör bo i huset. Det är många aktiviteter i hus som kan ge dålig inomhusluft. Det blir sämre luft när man lagar mat, duschar och badar, vilket ger väldigt fuktig luft. Har man riktigt dålig luft kan det leda till sjukdomar så som huvudvärk och trötthet.

När besiktningsmännen har kommit fram till hur liften är, skriver de ner det i protokoll. Det sänds sedan in till kommunens tjänstemän som sedan kommer med uppmaningar om vad fastighetsägaren bör göra för att förbättra inomhusluften. Är man fastighetsägare som har drabbats av inomhusluft som inte blir godkänd av besiktningsmännen så kan man bli tvungen att byta ut sina ventiler. Läs mer om OVK besiktning i Stockholm på: https://www.ventkontroll.nu.

19 Dec 2019

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.