Välj porttelefon för BRF

För länge sen var nycklar det vanliga i bostadshus. Då man fick springa ner för alla trappor för att öppna. Numer finns olika typer av porttelefoner för BRF.

Den gamla fastigheter började komma till liv igen efter år av förfall. Kent, som var renoveringsansvarig, hade som mål att skapa lägenheter där den moderna människan ville flytta in. Det handlade om tvättmaskin, torktumlare och andra saker som behövs i vardagen. Fokus hade även legat på att bygga stora och fina balkonger.

Men det finns en sak som dagens lägenhetsägare prioriterar högt: nämligen trygghet. Att man ska känna sig säker i sitt hem. Från den tanken kom en idé som skulle öka intresset och få gästerna att acceptera ett högre bostadspris. Han skulle investera i porttelefoner och andra säkerhetsåtgärder.

Porttelefon för BRF med extra allt

Efter att haft möte med några säkerhetsbolag och fått offerter hade han bestämt sig. De var på sätt och vis likvärdiga prismässigt, men det hade klickat mer med den ena försäljaren. Med det företaget skulle han kunna ha en bra dialog.

Som sista touch installerades det i varje ingång en porttelefon för BRF Gläntan. Men inte en vanlig, väggfast telefon i lägenheten. Här var det nyare teknik som gällde. Nu kunde de boende öppna dörren med mobilen även om de inte var hemma i lägenheten. Då kunde man öppna för grannen som behövde låna mjölk eller akut fick gå ut med hunden.

Lägenheterna såldes snabbare än han vågat hoppas på. Det hade blivit en lyckad affär.

30 Apr 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.