Vad gör en byggkonsult?

Det finns enormt många olika verksamheter och nischer inom en och samma bransch så ibland kan det vara svårt att hålla koll på alla varianter. En del företag har dessutom en titel som kan betyda väldigt många saker vilket gör det ännu svårare att veta vad de gör för något. Ta byggkonsult som exempel, det man hör är att det troligen inte är någon som bygger själv men att de ändå har med byggarbete att göra.
Vad gör då en byggkonsult? I den här texten ska vi gå igenom några av de arbetsområden som innefattas i den beteckningen, vi kommer bland annat att nämna följande arbetsuppgifter:

  • Projektera mark inför byggen
  • Upphandla byggprojekt
  • Köpa in hantverkartjänster

Projektera mark inför byggen

Byggkonsulter finns generellt sett i storstäderna, som Stockholm och de andra där de största företagen i byggbranschen verkar och där man bygger väldigt mycket. När ett stort byggföretag önskar köpa mark för att bygga något, industri-, lagerfastigheter eller bostäder som exempel, så kan de ta hjälp av en byggkonsult för att projektera marken som de ska bygga på. Det innebär att de betalar en summa för att den externa konsulten ska driva hela processen från att leta upp bra områden till att få godkänt att sätta spaden i marken. 

Upphandla byggprojekt

En byggkonsult kan också vara specialiserad på att upphandla nybyggen eller ombyggnationer och därmed, istället för att projektera marken, ta vid när det börjar bli dags för spadtagen. Det krävs ganska stora uppdrag för att det ska bli lönsamt för en konsult att vara mellanhand vilket är en av anledningarna till att de flesta är verksamma i Stockholm och andra storstadsregioner. 

Här kan alltså en konsult arbeta direkt mot fastighetsbolag som vill bygga nytt eller bygga om och ta hand om hela processen från önskan om att bygga fram till dess att uppdraget är slutfört. De kommer då att räkna på kostnaderna för hela projektet, sätta en budget och arbeta för att hålla den åt kunden. Konsulten kommer att upphandla och kvalitetssäkra de underentreprenörer som ska genomföra själva byggandet. I några fall så kommer konsulten också sköta inköp av material till hela byggprojektet för att därmed hålla nere kostnaderna och effektivisera processen. 

Några byggkonsulter stannar där och hjälper till att upphandla byggledare som är ute på arbetsplatsen och ser till så att arbetet fortskrider enligt planerna. Andra väljer att ha egna anställda som löpande kvalitetssäkrar arbetet på plats och delegerar uppgifter till hantverkarna på daglig basis. Beroende på hur mycket konsulten vill riskera kvalitén i arbetet och hur stora marginaler de själva vill ha på uppdraget så kan de variera antalet underkonsulter och egna anställda. Här finns inga givna regler förutom att byggkonsulten i grunden är en expert, projektledare och mellanhand snarare än en hantverkare. Läs mer om hur byggkonsulter arbetar i Stockholm på: http://www.byggkonsultstockholm.biz.

21 Aug 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.