Utbildningsvägar i Stockholm för att bli låssmed

Under de kommande åren kommer det saknas ungefär 1000 låssmeder i Sverige. Detta enligt statistik på branschorganisationen SLR. Att utbilda sig till låssmed innebär alltså att man gör sig eftertraktad på arbetsmarknaden. Ett sätt att byta inriktning på yrke eller för att hitta sitt första jobb. För de som bor i Stockholm finns följande utbildningsvägar.

Inför gymnasievalet

Vet du redan under högstadietiden att du vill jobba inom ett hantverksyrke kan du välja Hantverksprogrammet som finns på flera gymnasier Stockholm. Till viss del kan även Industriprogrammet möta utbildningsbehovet men de flesta rekommenderar Hantverksprogrammet. Utöver det finns även kunskaper inom Elprogrammet som kan vara eftertraktade. Detta framförallt hos låssmeder som även arbetar med larminstallationer.

Läs på om olika gymnasier och vilken inriktning som går att få. Hantverksprogrammet är relativt brett och kan erbjuda olika inriktningar en bit in under utbildningstiden.

Ett gymnasium som har extra stort fokus på praktik är Praktiska gymnasiet. De som väljer deras utbildning kan räkna med att ha praktik hos ett företag inom Stockholm minst ett par dagar i veckan.

Som vuxen

För vuxna är en vanlig väg att gå lärlingsutbildningen. Man kontaktar då själv en låssmed och föreslår att man vill gå som lärling hos dem. Det innebär att du som elev får utbildning på plats genom att främst följa med och lära dig på plats. Detta medan du får en viss lön. Däremot är lönen mycket låg i början varpå den blir större ju längre in i lärlingsutbildningen man går.

I vissa fall anordnar även Arbetsförmedlingen lokala kurser och ger de grundläggande kunskaperna som krävs inom yrket. Generellt genomförs kurser inom de yrken där bristen på utbildad personal är som störst. Har statistik pekat på att antalet låssmeder i Stockholm är långt under vad som efterfrågas kan alltså en kurs startas för att därigenom hjälpa människor att komma i arbete.

Ännu en väg är att läsa på Komvux. Även här varierar däremot utbudet på kurser och utbildningar. Detta både utifrån efterfrågan på utbildningsplatser och lärarbehörighet.

Jobb och lön

På Framtid.se anges att det är ”lätt att få jobb” som låssmed. Det gäller inte minst i Stockholm och andra storstadsregioner tack vare en större mängd flerbostadshus och en stor mängd nybyggnationer. Efter färdig utbildning anges att den genomsnittliga lönen är 25 800 kr. Detta utifrån den statistik som SCB presenterat. Däremot är variationerna stora både utifrån erfarenhet, kompetens och var i landet som man är verksam. Det är också en bra idé att praktisera på en låssmedsfirma.

13 Jul 2019

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.