Tryggare köpa bostad med ekonomisk förvaltning

Vill man vara säker på att man driver sin bostadsrättsförening (BRF) på bästa tänkbara sätt, kan man alltid anlita någon byrå som sköter till exempel ekonomisk förvaltning för sin BRF. Då får man specialisterna att göra det bästa med ekonomin och kan se till så att det finns investerade pengar för renovering, och andra utgifter.

I en styrelse för en BRF sitter det ofta medlemmar som bor i BRF:s fastighet. Det är inte alltid givet att de kan eller har utbidlning för det stora arbete som det kan innebära att leda en BRF. Det har hittills heller inte efterfrågats. Att bilda en BRF är alltid upp till medlemmarna själva att göra. Det finns inga krav eller förordningar som säger annt heller.

Fördelar med en extern byrå

Anlitar man en byrå som inte själva bor i fastigheten, och som är extern, så blir det inga intressekonflikter för val och beslut som kan gälla ekonomin och det som är bäst för det egna boendet och det som är bäst för hela BRF:en. Med en extern byrå får man den specialkunskap som krävs för det arbete som ska göras när det kommer till den ekonomiska administrationen. Ekonomi är svåra frågor för den som inte har den rätta kompetensen. Ju större BRF:en är, desto mer omfattande blir årsredovisningen, bokslutet, revisionen och alla andra ärenden som ska skötas under året; bokföring, leverantörsreskontran, moms- och skatteinbetalningar. Ju fler som bor i en BRF, desto större blir hela den administrativa hanteringen.

Få uppdaterade tips och råd

Det händer en hel del inom det ekonomiska området när det gäller förordningar inom hela EU-området och det gäller Sverige i högsta grad. Det innebär bland annat att man hela tiuden bör hålla sig a'jour om ny kunskap om lagar och regler, och att man bör anpassa arbetet med ekonomin efter rådande regler. Dessutom kan många ekonomiska frågor även gälla juridiska aspekter som lekmän i en BRF-styrelse sällan känner till och kan styra arbetet efter. Här kan det som exempel handla om vad man får och inte får göra när det kommer till förvaltningen av fastigheten, pantbrev, regler om förvaltning, regler i köpprocesserna av bostäderna och andra saker som kommer upp under tiden.

Läs mer: https://www.principredovisning.se/

17 Jan 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.