Till dig som har tappat nyckeln

Nycklar är ofta en besvärlighet att hålla reda på. Antingen tappar vi dem på vägen hem eller så förlorar vi våra väskor där nycklarna ligger. Men oavsett vad som händer finns det hjälp att få.

Nycklar är en sådan sak som vi lätt tappar bort, inte medvetet förstås, men det händer väldigt lätt om vi inte håller koll på dem. Om vi har tappat nyckeln någonstans eller om den har blivit stulen, är det viktigt att byta ut låsen till vår bostad så snart som möjligt. Men vänta, det första vi bör göra är naturligtvis att anmäla stölden till polisen om vi har blivit utsatta för ett rån. Därefter kan vi fortsätta med att byta lås med hjälp av en professionell låssmed i Stockholm. Låssmeden kan komma och granska våra lås och bedöma hur säkra de är. Kanske vi bör uppgradera låsen när vi ändå håller på att byta dem?

En kostsam historia att byta ut lås

När vi har förlorat våra nycklar måste vi själva anlita en låssmed. Om vi bor i en hyreslägenhet får vi stå för kostnaden själva, både för de nya låsen med nycklar och för låssmedens arbete. Det är mycket dyrt att behöva byta ut låsen. Faktum är att det kan kosta upp till åtta till tio tusen kronor. Därför bör vi verkligen vara försiktiga med våra nycklar och inte låta dem ligga framme så att vem som helst kan ta dem. En bra regel att följa är att aldrig märka våra nycklar tydligt så att det är uppenbart vad de är till. Det skulle bara underlätta för en tjuv att ta reda på vilken nyckel som passar var.

Få hjälp av en låssmed för att ta dig in

Om vi har tappat bort våra nycklar på grund av vårdslöshet täcks detta inte av hemförsäkringen. Däremot, om vi har blivit bestulna och någon har tagit nycklarna, kan vi ha rätt att få ersättning från vår försäkring. Om vi står utanför vår bostad och behöver komma in, men av någon anledning inte har några nycklar, kan vi ringa en låssmed för att få hjälp att ta oss in. De har oftast beredskap dygnet runt och kan rycka ut när som helst, oavsett om det är kväll, natt eller helgdag.

28 Jun 2023

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.