Stopp i avlopp – inspektera rören

Den som förvaltar bostadsfastigheter gör klokt i att låta inspektera och renspola avloppsrören. Stopp i avlopp kan annars leda till skador och läckage.

Det är inte alls ovanligt att fastigheter av äldre datum får skador till följd av läckage från avloppsledningar. De bakomliggande orsakerna är flera. Det är vanligt förekommande att de boende spolar ut matfett och matavfall via diskhon, Det upplevs som enklare än att lägga det i en påse för matavfall.

Människans uppfinningsrikedom är stor när det gäller att spola ut onämnbara saker via toaletten. Sådan kan fastna i rörkrökar och successivt bilda proppar i rören. Från en dusch kommer hudrester och håravfall att rinna ut via golvbrunnen. Det är naturligtvis omöjligt att förhindra, men tillsammans med feta tvålar ger det avlagringar i avloppsrören.

Stopp i avlopp – åtgärder

Du är ordförande i en bostadsrättsförening och via er fastighetsskötare kommer klagomål från de boende. Inte sällan blir det stopp i avloppet i flera av era fastigheter. I trapphusen har ni satt upp information om vad som inte får spolas ut via diskhoar och de olika avloppen. Men sådana uppmaningar har hjälpt föga.

Styrelsen tar beslut om att låta en firma inspektera era avlopp. Ni får besked om var det finns proppar eller skador och hur problemen ska åtgärdas. Det visar sig att några enstaka rör är skadade och måste bytas, men i övrigt räcker det med att spola rören med högtryck. Ni beslutar att i fortsättningen låta renspola avloppen regelbundet för att undvika framtida behov av relining eller stambyten.

25 Jan 2023

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.