Solceller till lantbruk

Om du är lantbrukare, har din verksamhet hög förbrukning av energi. Du kan sänka dina energikostnader genom att investera i solceller för ditt lantbruk.

Du som är lantbrukare arbetar inom en grön näring. Tillgång till vatten och sol är ett måste. Via fotosyntes växer grödor på dina åkrar. Efter skörd kan du behöva el för att driva en torkanläggning. Om du har djurhållning behöver du el till mjölkmaskiner och system för utfodring. Dina nyfödda griskultingar vill gärna ligga under en värmelampa.

En naturlig och miljösmart väg till elförsörjning i ditt lantbruk, är att utnyttja solens strålar. Då blir din näringsverksamhet ännu grönare. Ditt beroende av fossila bränslen minskar. En investering i solceller gör att du får en trygg energikälla och dessutom slipper du uppleva kraftiga svängningar i elpriser. Kostnaden för solenergi styrs inte av fluktuerande världsmarknadspriser.

Investering av solceller i lantbruk

Förutsättningarna för att investera lönsamt i solceller för lantbruk är goda. Du har säkert stora takytor som dessutom har lutning som passar solens instrålning. Dina solceller omvandlar solens energi till likström. Flera solceller kopplas ihop till solpaneler och via om- eller växelriktare konverteras strömmen till växelström, som driver maskiner, värmer och ger inomhusljus.

Solceller för lantbruk skall installeras med hjälp av certifierade personer. För att bygga på ett lantbruk behövs oftast inget bygglov. Med din leverantör av solceller utreder ni förutsättningar på din gård. Under de kallaste och molnigaste dagarna under året, kommer du kanske behöva köpa spetsenergi från nätet. Å andra sidan genererar solpaneler vissa tider elöverskott, som du säljer till elnätet.

26 Jul 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.