Solceller i Västerås – bli miljösmart

Du vill sänka dina kostnader för el. Då kan du installera solceller i Västerås. Ett miljösmart sätt att sänka kostnaden för privathushåll och lantbruk.

Du bor i villa strax utanför Västerås. Dina kostnader för hushållsel börjar rusa i höjden. För din uppvärmning har du installerat luft-luftvärmepump. Men värmepumpen kräver el och det gör alla andra elektriska installationer. Du har stora tak med lutning och i väderstreck som passar för att installera solceller. Dags att kontakta en leverantör av solceller.

Med solceller på ditt tak kommer du att generera likström. Solceller kopplas ihop till solpaneler och med en växelriktare omvandlas strömmen till växelström. Den elenergi du producerar kan du ta ut från vägguttagen. Under delar av året eller dygnet kommer du sannolikt att producera ett elöverskott. Som så kallad mikroproducent kan du sälja den elen till det fasta nätet. Och som förnyelsebar el!

Solceller i Västerås – lantbruk

Om du driver lantbruk i närheten av Västerås, kan du tjäna pengar genom att installera solceller på dina ladugårdsbyggnader. De har ofta stor yta med lämplig lutning för solceller. Du kan till och med ha markyta som ligger oanvänd. Där passar en mindre solcellspark alldeles utmärkt.

I ett lantbruk med djurhållning förbrukas många kilowattimmar. Mjölkmaskiner kräver el. Foder till dina kreatur transporteras ut med jämna mellanrum med eldrivna automatiska anläggningar. Smågrisar behöver värmelampor under sin första levnadstid. Som lantbrukare arbetar du inom en grön sektor. Vad är bättre än att kombinera produktion av livsnödvändiga produkter med omtanke om klimatet med förnybar energi?

18 Oct 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.