Skydd mot läckage med takläggare i Göteborg

Genom att låta en professionell takläggare i Göteborg lägga ditt tak skyddar du huset. Regnvatten tränger inte in och dyrbar värmeenergi läcker inte ut.

Om du bor i ett hus där vatten och fukt lyckas ta sig in genom taket har du fått ett problem. Fuktskador är lömska och upptäcks inte alltid omedelbart, eftersom de kan vara svåra att lokalisera. Vatten har en tendens att ta sig fram på de mest krångliga vägar. Men konsekvenserna är kännbara som exempelvis när mögel bildas.

Du bor i ett äldre hus med tegelpannor på taket. De senaste tio åren verkar höststormarna dra fram med allt större kraft. Du märker att kastvindar har tagit tag i vindskivor och tegelpannor på taket. Om tätskiktet under pannorna har skadats vet du inte. Med ålderns rätt vill du inte längre klättra upp på taket för att undersöka takets skick.

Takläggare inspekterar taket

Du talar med en granne om din oro för ditt hustak. “Men varför tar du inte kontakt med en takläggare i Göteborg?”, frågar grannen. “En takläggare kan inspektera taket och om det behövs kan du få det reparerat eller helt omlagt”, fortsätter grannen.

Du ringer till en välrenommerad firma som gör olika arbeten på hustak. Förutom att lägga helt nya tak utför deras takläggare reparationer. Det går också att anlita firman för att tvätta taket eller för att måla de partier som har färg. Om du behöver lägga om taket helt och hållet kan du istället för ett tegeltak välja ett plåttak.

30 Apr 2023

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.