Ska ni köpa lägenhet tillsammans?

Att flytta ihop med den man älskar är ett stort steg, ett underbart sådant som innebär att man svävar på ett gemensamt moln under en lång tid framöver. Man får bo in sig, an får köpa gemensamma möbler, man får dela på mat, hyra och andra utgifter och man bli två istället för en. Det spelar ingen roll hur stort eller litet man bor - huvudsaken är att man har ett gemensamt tak över huvudet.

Ta hjälp av en jurist inom Familjerätt

Ett råd mitt i allt detta är att man försöker tänka rationellt och lägga romantiken åt sidan för en stund. Om vi ska se er gemensamma flytt ur ett mer juridiskt perspektiv och vända oss till den gren som kallas för familjerätt så kan vi visa några tänkbara punkter, scenarion och åtgärder som kan vara er till gagn i framtiden.

Familjerätt är förvisso ett brett område, men det finns ändå stor chans att någon del av det som kallas för Familjerätt kan komma att beröra er. En jurist inom familjerätt i Stockholm kan, kort och gott, göra ert framtida liv lite lättare. Här är våra råd:

    • Skriv ner det som ni köpt. Om ni skulle välja att gå skilda vägar så kan det vara bra att ha svart på vitt vem som köpt vad och till vilken kostnad. Inte så upphetsande kanske, men en bra sak som verkligen underlättar.
    • Båda på lånet. Se till att båda era namn skrivs på lånet för er bostad - och vilken procent respektive ägande har. Om ni separerar så blir det lättare att se vem som eventuellt ska bo kvar och för hur mycket den andra ska köpas ut för (efter en ny värdering) Står bara ett namn skrivet så blir det betydligt svårare och det kan leda till en infekterad tvist. Särskilt gäller detta i Stockholm där A) bostadspriserna är höga (och vinsten kan vara väldigt stor) och B) det finns få bostäder (vem ska flytta ut - och vart?). En sådan tvist inom familjerätt är svår att reda ut. Du kan läsa mer om familjerätt här.

Överväg att gifta er

  • Gift er! Ett ogenomtänkt råd mitt i all romantik? Nej, ett mer logiskt sådant. Att vara gifta innebär att saker och ting blir lite lättare rent juridiskt - både vid en skilsmässa, vid barnafödsel och vid arv. Som sambo så har man inte alls samma rättigheter och det kan vara värt att veta. Om ni inte vill gifta er så kan andra detaljer hjälpa er - samtliga dessa kan en jurist inom familjerätt bistå er med: upprätta ett testamente, teckna ett samboavtal eller att upprätta en lista över vad ni äger gemensamt och vad som var och en av äger ensam. Skulle ni välja att gifta er så kan ni exempelvis ta juridisk hjälp med att skriva äktenskapsförord och genom det skydda viss egendom - exempelvis arvegods som gått i generationer.

 

28 Aug 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.