Säkerhet med effektiv brandisolering

Med en effektiv brandisolering skapar du trygghet och säkerhet. Du skyddar din familj och ditt hus. Låt experter på brandsäkerhet inspektera ditt hus.

Du bor i ett äldre hus en bit utanför en tätort. Visst har du tänkt på vad som skulle hända om en brand skulle starta någonstans i huset. Det skulle ta lång tid innan den frivilliga brandkåren skulle hinna komma fram. En brand är en traumatisk upplevelse som du helst vill bespara din familj. Du beslutar att kontakta ett företag som kan allt om brandförlopp och isolering.

Brandisolering syftar till att stänga inne en uppkommen brand och förhindra att eld och rök sprider sig från ett rum till andra utrymmen. I ett äldre hus är brandspridning vanlig via ledningar för ventilation, el och vatten. Sådana förlopp är svårsläckta och ger i allmänhet allvarliga skador på bärande konstruktioner.

Riskanalys och effektiv brandisolering

Den brandexpert du anlitat gör en riskanalys i ditt hus. I första hand blir deras förslag att bärande konstruktioner skall isoleras så att de står emot höga temperaturer och inte fattar eld. Ett bra isoleringsmaterial är stenull. Materialet har bra egenskaper och klarar hög temperatur. Stenull är dessutom lätt att applicera i bland annat trånga utrymmen, eftersom det är ett flexibelt material.

Förutom effektiv brandisolering föreslår din brandexpert hur du kan komplettera skyddet med brandtätning och brandskyddsmålning. Det går även att applicera fogning på olika ställen och som står emot brand. Du får en offert på åtgärder du bör vidta. För den här typen av åtgärder är du berättigad till ROT-avdrag.

24 Aug 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.