Så kontrollerar du ventilationen

En god ventilation och luftcirkulation är central i varje hus. Hälsan och den allmänna trivseln är helt beroende på bra luft. Astma, allergier och andra luftvägsproblem blir garanterat mindre om din ventilation fungerar som den ska. Här nedan kommer några tips om hur du kontrollerar din ventilation och åtgärdar eventuella brister.

Först är det viktigt att det finns tillräckligt med ventiler som ska släppa in uteluften. Har du ett äldre hus? Då kommer luften in genom tätningslisterna som sitter runt fönstren. I hus som är byggda under senare år strömmar luften in genom ventiler som kan sitta antingen på väggen eller vid fönster. Har de tapetserats över av en tidigare ägare så kan du istället sätta in nya spaltventiler i fönsterkarmarna. I ett gammalt hus går det bra att ta bort hela eller en mindre del av fönstrens övre tätningslister. På det sättet släpper du in luft. Viktigt är också att rengöra ventilerna, gärna med en dammsugare med passande munstycke.

Flera bra sätt att kontrollera

Ett annat ventilationstest kan gå till på följande vis: placera ett papper mot köksfläkten. Därefter öppnar du eventuella eldstads ventilationsgaller och även frånluftsventilerna. Sugs pappret då fast vid fläkten så har du en tillräcklig ventilation. Har du några gamla slitna ventiler som inte längre går att reglera? Byt ut dem.

Det är förstås även viktigt att ha en bra luftcirkulation. Luften ska komma in i rätt mängd i vardagsrum, kök och badrum innan det tar sig ut igen. Luften i vardags- och sovrum kan ta sig ut ur rummet. Detta kan uppnås på flera sätt, ett av dem är att installera en spaltventil i överkanten på dörrkarmen. Annars kan man även kapa dörren med några centimeter, på det sättet skapas en spalt mot tröskeln.

Rengör aggregaten regelbundet

Rengöring av ventilationsaggregat, fläktar och kanaler bör ske med regelbundenhet (vart tredje till sjätte år beroende på vilken variant du har). Har aggregatet filter så bör dessa bytas enligt de anvisningar som tillverkaren har. Det rör sig oftast om en till två gånger om året,

Den relativa fuktigheten bör inomhus vara mellan 40 och 60 procent. Luftfuktigheten mäts lätt med en hydrometer som man kan köpa på ett vanligt byggvaruhus. Har du för fuktig inomhusluft? Vädra? 5 minuters vädring på vintern och 10-15 minuter på sommaren kan sänka fuktnivån i luften.

Vill du veta mer om hur man besiktigar ventilation? Läs mer här.  

19 Sep 2017

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.