Så fungerar rörinspektion med kamera

Allt eftersom tekniken gör framsteg tenderar produkterna att bli mindre. Ta mobiltelefoner som exempel, som markant har minskat i storlek på relativt kort tid. Ett annat exempel är kameror. Moderna kameror och dess ringa storlekar har gjort det möjligt att genomföra rörinspektioner som knappast var möjliga förut. Samtidigt som kamerorna är små, är kvaliteten fortfarande mycket god. 

Det här har underlättat enormt för rörmokare. Istället för att behöva använda stora, klumpiga, manuella verktyg, (eller till och med vara tvungen att gräva för att lokalisera ett stopp), kan nu en rörinspektion med kamera genomföras. Det här sparar både tid och pengar. En läcka eller ett stopp kan enkelt upptäckas med en rörinspektionskamera. 

Vilka kameror används för ändamålet?

För att en rörinspektion ska genomföras ställs givetvis krav på kamerans storlek, som nämnt i inledningen. Vidare krävs belysning och en anordning som gör att det är enkla att sticka ner i rören, samtidigt som man på en skärm i realtid kan se det som kameran ser. Ofta brukar dessa kameror helt sonika benämnas rörinspektionskameror. Normalt är de anpassade för antingen stora ledningar eller små, trånga rör. 

Vanliga rörproblem som kameran upptäcker

Ledningar och avlopp må vara något som inte syns – men likväl är de relativt utsatta för problem. Till exempel: 

  • Grenar och kvistar.

I områden med mycket träd finns risken att grenar och kvistar faller ner i avloppet. Om det här sker – och ingen åtgärd vidtas för att råda bot på problemet – kan grenarna åsamka skador på rören på lång sikt.

  • Markförändringar.

Mycket kan hända under marken. Sverige är förskonat från stora naturliga förändringar, så som jordbävningar, men fortfarande kan marken skifta, vilket på lång sikt kan leda till sprickor i rören – eller att de kollapsar helt och hållet. Det här ska dock inte ske om de installeras på rätt sätt, givet att inspektioner görs för att upptäcka problem eller bristningar i tid.

  • Korrosion.

Numera är rören gjorda av material som inte drabbas av det här problemet, men äldre system kan fortfarande lida av korrosion. På lång sikt kan det här leda till att rören kollapsar. Utöver dessa tre problem finns givetvis fler saker som kan hända och göra att ledningarna inte fungerar, eller fungerar bristfälligt. Så fort du märker att någonting inte riktigt står rätt till, är det bra att ringa en firma för rörinspektion. Skjuter man upp på detta riskerar problemen att förvärras exponentiellt. 

I praktiken

Väl på plats fästs en kamera med hög upplösning på en flexibel stav. Staven och kameran förs sedan in i rören för en grundlig felsökning. I och med stavens flexibilitet går det att följa med rören och se alla delar av dem – till och med hörnen. Åtminstone är det så här det fungerar i enklare rörsystem. I mer komplicerade och trånga ledningar kan annan utrustning krävas för att kameran ska kunna föras vidare till dess att problemet upptäcks. Läs mer om ett företag som utför rörinspektion på: http://www.rörinspektion.biz.

10 May 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.