Så är det att vara del i en BRF

Har ni precis köpt lägenhet? Det är många som gör en så kallad bostadskarriär, vilket innebär att när man blir två, eller tre, startar man ofta med en liten bostad, bara så att man själv och barnet man har ryms. Så bor man ofta med sin partner ända tills man blir fler och man inte ryms längre i den lilla bostaden. Antingen flyttar man i in i ett hus, radhus, eller till en större bostad. Ofta blir då den första lägenheten bottenplåten till den större bostaden eller huset. Inte så sällan flyttar man nära de egna eller partnerns föräldrar, om inte annat så för att få avlastning eller barnvakt då och då. När man väl landar i en bostadsrättsförening (BRF) är det ofta det första köpet man går, med lån på banken, stadig inkomst och rejält med ”vuxenpoäng”.

Som lägenhetsägare är man del i en BRF

Då är man en del i en ekonomisk förening som kommer med köpet av lägenheten. Gemensamt med resten av medlemmarna i er BRF ska ni sedan ta ansvar för resten av fastigheten, förutom den egna lägenheten; fasaden, fönster, tak, innergård, parkering och de gemensamma utrymmena som till exempel tvättstuga, gästbostad, bastu, eller vad det nu kan vara. Behövs något repareras, antingen i den egna lägenheten eller i det gemensamma utrymmena då är det antingen du som BRF-ägare eller styrelsen som får ansvara för reparationen. Gäller det reparation av fönster, om det bara är ett enda fönster som behöver repareras, ja då ansvarar du själv för det. Ska ni reparera vartenda fönster i BRF:en då är det styrelsen som fattar beslut om det. 

Gränsfall om vems ansvaret är

Ibland kan det var gränsfall för vem som ska ansvara för reparationer. Det kan gälla till exempel om det bara är du som har stopp i avlopp. Då är det ju stammar som alla i BRF-en berörs av, ska då styrelsen ta ansvar för det, eller du?

Ett stopp behöver inte så stora ingrepp för att börja fungera igen. Ibland kan det vara så att fett i avloppet har åstadkommit stoppet. Det finns några saker som du själv kan göra;

1. Spola med hett vatten

Man kan antingen själv koka upp flera liter vatten och hälla det i rören som det är stopp i. Är det ett större stopp, kan man anlita en firma som kommer och spolar hela röret uppifrån och ner. Då får man en hel stamspolning. Det brukar lösa alla tänkbara stopp man kan ha i avloppet.

2. Hälla i starka kemikalier

Detta tycker inte vi är att rekommendera, men detta kan man ju absolut göra. Då köper man hem något stark kemikalie, som kaustiksoda, som lovar att lösa upp stoppet i avloppet. Det är inte bra för miljön, men är man desperat, så är man.

3. Ta en vaskrensare

Varför inte ta en gammaldags vaskrensare? Då får du igång vätska i röret där stoppet är och får igång så att det rinner igen i röret.

4. Kalla på en rörmokare

Man kan alltid ringa en rörmokare som tar sig an stoppet i avloppet. Då kanske han, eller hon skruvar isär rören, och grejar tills stoppet har avlägsnats. 

Vi rekommenderar att du tar hett vatten och häller i rören. Det är inte miljöfarligt och förstör ingenting. Har du större problem än något enstaka stopp, är det bra om man gör en ordentlig stamspolning med jämna mellanrum.

19 Apr 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.