Persienner är ett måste i Stockholm

Den stora inflyttningen som sker dagligen till Stockholm är till stor del enbart av godo. Fler jobb skapas, staden bygger bättre vägar och bättre infrastruktur i övrigt och Stockholm har här på sikt en chans att verkligen bli Nordens huvudstad. Till de negativa aspekterna av denna urbanisering kan man säga att Stockholm som stad inte riktigt hänger med – man bygger bostäder i för långsam takt och de man bygger hamnar ofta i redan ganska tätbebyggda områden.

Detta innebär att redan trånga stadsdelar blir ännu trängre i Stockholm och att de som är bosatta där tvingas ta till ganska drastiska metoder för att stänga varandra ute. Vi menar här inte att de bråkar sinsemellan och att det inte finns någon grannsämja i dessa stadsdelar i Stockholm, men i sitt eget hem vill man vara ifred och kunna slappna av och detta blir omöjligt om man hela tiden känner att grannarna har fri insyn.

Bygger man husen tätare och tätare – det som nu sker i Stockholm – innebär att saker som skyddar mot insyn måste användas och här är persienner en av dessa saker som används frekvent. Ställer du dig som utomstående i ett tätbebyggt område i Stockholm så kommer du direkt att lägga märke till detta – i ett hus om kanske trettio lägenheter så har åtminstone tjugo av dessa sina persienner neddragna. Detta beror alltså inte på att de ligger på någon solsida där lägenheten i fråga blir för varm om inte persienner hålls nere, utan detta fenomen handlar enbart om att ge sig själv ett privatliv i Stockholm.

Solfilm ersätter persienner i Stockholm

Finns det då några andra liknande skydd utöver persienner som används i dessa områden i Stockholm? Ja, här kan man säga att det finns tre stycken andra solskydd som är på god väg att ersätta persienner och som börjat bli allt mer vanliga i Stockholm. Markiser, rullgardiner och en relativt ny uppfinning som heter solfilm. De två förstnämnda vet alla vad det är, men vad är egentligen solfilm och hur kan detta ersätta en sak som persienner i Stockholm?

Jo, solfilm är en sorts mörk plast som man fäster på sitt fönster och minimerar att både solljus och insyn blir begränsad – detta samtidigt som en solfilm ändå tillåter att den boende i ett hus i Stockholm ändå kan se ut. Det är just detta som talar för att solfilm på sikt kommer att bli ännu populärare och bli mer frekvent använda i Stockholm än vad exempelvis persienner kommer att vara. Du ser ju inte ut om du har dina persienner neddragna, eller hur?

Solfilm kommer alltså här att bli framtidens val i Stockholm och genom dessa kan man utan problem fortsätta med detta byggande av hus närmare varandra. Det bästa vore naturligtvis om fokus låg på att bygga en bit utanför staden och försöka attrahera nyinflyttade dit, men nu är det som det är i Stockholm. Så länge detta pågår kommer alltså persienner, rullgardiner, markiser och solfilm att vara en stor del av husens exteriör i Stockholm.

3 Jun 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.