Pålning krävs för lösa jordlager

Om du ska bygga hus på lösa jordlager, måste du börja med att bygga upp en stabil grund genom pålning. Det görs genom att borra eller slå ner pålar i marken.

Varför lutar det berömda tornet i Pisa? Förmodligen för att marken undertill inte var ordentligt stabil. Marken borde ha blivit pålad, men det kanske ingen tänkte på under 1100-talet. Nu vet vi bättre. Vare sig torn eller hus kan byggas på lösan sand eller lösa jordlager.

Du är byggchef i en fastighetskoncern som köper tomter lite här och där. Syftet är att exploatera områden och bygga hyreshus. Ibland blir det fel. Fastighetsbolaget har råkat köpa en tomt där jordlagren är allt annat än stabila. Men du har varit med förr och kommer på råd.

Pålning – stabilisering av mark

Du börjar med att kontakta ett företag som har specialister på pålning. En representant från firman kommer för att inspektera det område där ditt företag tänkt bygga. Det är uppenbart att någon form av pålning måste göras innan bygget startar. Det finns några metoder för pålning. Ett sätt är att borra hål i marken ner till fast mark eller berg. Därefter sprutas kalk och en blandning av cement ner i hålet. Blandningen härdar med hjälp av grundvattnet.

Men pålning måste väl innebära att pålar slås ner i marken? Jo, det är korrekt. Med hjälp av rejäla maskiner kan pålar av betong eller stål slås ner i marken. Betongpålning är den vanligaste metoden. Om det finns hinder i marken som stenblock, används ofta stålrörspålar.

19 Oct 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.