Med en OVK-besiktning håller ni både fastigheten och hyresgästerna friska

Har ni koll på ventilationen? Inte? Kanske dags för en OVK-besiktning i så fall. Det är nämligen lag på att man som fastighetsägare ska ha koll på inomhusmiljön för sina hyresgäster.

En dålig inomhusmiljö är inte bra, varken för fastigheten eller de boende som båda kan bli rejält sjuka. Vill det sig riktigt illa så kan hyresgästerna drabbas av både huvudvärk, trötthet, snuva , allergier och luftvägsbesvär. Det är därför viktigt att regelbundet göra en OVK-besiktning av ventilationen i byggnaden för att ha koll på luftfuktigheten och kolmonoxidvärdet så att på så vis slippa onödiga fukt- och mögelskador. Det är nämligen dessa som kan ställa till problem och orsaka sjukdomar för era hyresgäster. Naturlig ventilation som självdrag brukar vara tillräckligt för mindre hus men inte för stora byggnader, skolor, sjukhus och flerfamiljshus. Där måste i stället en god inomhusmiljö skapas med hjälp av ett bra fungerande fläktsystem. Så det gäller att ha koll på ventilationen. 

Anlita en certifierad besiktningsman eller kvinna

Om ni ska göra en OVK-besiktning är det viktigt att tänka på att anlita en certifierad besiktningsman eller kvinna med stor erfarenhet, kompetens och som kontinuerligt utbildas i nya tekniker. Har sedan företaget också ett antal större kunder i bagaget är det såklart ännu bättre. Detta för att slippa eventuella framtida överraskningar och för att försäkra sig om att ventilationssystemet verkligen fungerar som det ska. Det måste nämligen enligt svensk lag besiktigas med jämna mellanrum och av speciellt certifierad besiktningsperson som hela tiden utbildas i eventuella nya rön. Det vinner både fastighetsägaren och de som vistas i byggnaden på. Skulle sedan något behöva åtgärdas så kan oftast OVK-firman hjälpa till med detta. Idag finns det dessutom flera företag som också har ett miljötänk i sitt arbete och använder sig av återvinningsbara och miljövänliga material vid underhåll och reparationer.

Med lite tur kan man dessutom sänka sina omkostnader

Förutom att man vid en besiktning tar reda på hur inomhusklimatet är tittar man också på hur man eventuellt kan förbättra energiförbrukningen av själva ventilationssystemet utan att för den delen försämra inomhusluften. Detta är en bra sak både för allas vår gemensamma miljö men också för fastighetsägarens ekonomin. Att förbättra energiförbrukningen och hålla kostnaderna nere är frivilligt, och de eventuella föreslagna åtgärderna som besiktningsmannen eller kvinnan föreslår är därför också frivilliga. Men visst vill vi alla ha så låg energiförbrukning som möjligt både för miljön och plånbokens skull.

Hitta mer information om OVK Besiktning här: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/

18 Mar 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.