Låt innergården bli allas lilla paradis

Funderar ni på att renovera er innergård? Göra den till en plats att umgås på men även mer anpassad efter barnens behov? En väl genomtänkt innergård gör att så många som möjligt kan trivas.

För att renoveringen av innergården ska bli så lyckad som möjligt behövs en noggrann planering. Fundera tillsammans över vem som ska nyttja innergården. Är det många singlar som bor i fastigheten, personer med särskilda behov, par eller barnfamiljer? Det är viktigt att inkludera alla för att få en innergård som många trivs med.

Något att också tänka på är framtida underhåll av innergården. Gräsmatta, rabatter, växter, bord, stolar och lekplats måste underhållas och vårdas med omsorg annars är renoveringen förgäves. När man vet vilka olika behov man har ska dessa planeras in på gårdsytan. Var ska exempelvis cykelstället finnas och var placeras uteplatsen bäst? Tänk även på var det alltid är skugga eller sol och låt även detta vara med och styra finplaneringen.

Glöm inte bort det viktiga markarbetet

När utformningen av innergården är klar är det dags att kontakta ett företag specialiserat på renovering av innergårdar. Att renovera och anlägga en innergård kräver specialistkunskaper då själva markarbetet är a och o. Tätskikt och dränering måste fungera, annars riskerar man onödiga och kostsamma fuktskador på fastigheten och i källarförråd. Det gäller också att kontrollera så att eventuella balkar och underliggande skikt inte har skadats genom åren av vibrationer och slitage från fordon etc. Har man träd på sin innergård ska dessa också kontrolleras så att rötter inte har växt okontrollerat och skadat fastighet eller annan markyta.

Leta efter fina referensobjekt på andra innergårdar

När ni väljer företag som ska hjälpa er med renoveringen av innergården ska ni anlita någon med stor erfarenhet. Fråga i grannfastigheterna vem de har anlitat och kika runt på olika innergårdar efter referensobjekt som ni tycker om. Kontakta sedan två eller tre olika företag och be om offerter.

Ett företag specialiserat på att renovera innergårdar i Stockholm eller någon annanstans kan även komma med ovärderliga tips i själva planeringen. Ofta är det praktiska saker eller behov som man inte alls har tänkt på men som de med sin erfarenhet enkelt ser. Att därför tidigt i processen ta in ett renoveringsföretag och tillsammans med dem göra hela planeringen gör ofta att det går mycket snabbare och man har snart den där innergården som alla kan njuta av.

14 Jul 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.