Lackering av köksluckor i Stockholm

Traditionell stil på köksluckor i äldre bostäder i Stockholm kan pietetsfullt bevaras vid renovering. Efter grundarbete utförs lackering av de gamla luckorna.

Anton var inredningsarkitekt. Han hade många uppdrag i de fashionabla delarna av Stockholm. Hans nuvarande projekt gick ut på att snygga till en äldre lägenhet som hade fått nya ägare. De hade inte flyttat in än utan ville att Anton skulle fixa till lägenheten först. Det fanns många bitar att ta tag i och Anton gjorde det med stor omsorg för att bevara lägenhetens ursprungliga karaktär.

Bland annat så fanns det i köket en stilenlig inredning som han gärna ville bevara i största möjligaste mån. Köksluckorna var dock slitna och skulle behöva målas om. Här var det inte tal om att måla köksluckor för hand, utan arbetet skulle lämnas till en firma som kunde utföra professionell lackering. Anton visste sedan tidigare att det skulle ge det bästa resultatet.

Lackering i flera lager

De nya ägarna var hela tiden involverade i de val och beslut som behövde tas för renoveringen. Anton kom med några förslag till kulör på köksluckorna. De fastnade för en milt grågrön nyans. Luckorna lämnades därefter in till lackeringsföretaget. Den gamla färgen togs bort och slipning och spackling utfördes efter behov för att jämna till ytorna.

Därefter applicerades flera lager grundfärg. Även det sista steget som var sprutlackering gjordes med flera lager. Resultatet blev perfekt och precis i den rätta glansen som skulle passa i köket. Anton visste att köksluckorna skulle hålla sig fina i många år, trots daglig användning. Kom i kontakt med ett företag som kan utföra lackering av högsta klass: www.lackeringstockholm.se

29 Jun 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.