Kring en interaktiv skrivtavla kan alla vara med

En interaktiv skrivtavla kan vara användbart inom specialpedagogiken, då eleverna kan arbeta självständigt på en stor yta. Arbetet går också lätt att spara.

En interaktiv skrivtavla kan underlätta inom specialpedagogik. Skrivtavlan ger inte bara nya möjligheter till undervisning utan kan även fånga de elever som inte är intresserade av en vanlig whiteboard. En interaktiv skrivtavla har även inställningar för synskadade, så att alla kan ta del av det som antecknas, skrivs och visas på tavlan.

Inom specialundervisning pratar man mycket om att alla elever lär sig på olika sätt. Vissa behöver höra något, andra behöver se det och några behöver prova själv. Elever med särskilda behov kan behöva både höra, se och prova, om och om igen. En interaktiv skrivtavla är just interaktiv, vilket gör att det går att plocka fram elevens egna anteckningar och målningar när som helst, om eleven vill fortsätta eller se dem igen.

En interaktiv skrivtavla ger nya möjligheter

Även för de med begränsad motorik kan en interaktiv skrivtavla vara till nytta. Att i stort format kunna följa formen på en bokstav eller lägga ett digitalt pussel gör att inlärningen inte begränsas av motoriken. Det stora formatet gör också att många elever kan arbeta samtidigt och på så sätt träna den sociala färdigheten och samarbetsförmågan.

På en interaktiv skrivtavla finns även flera pedagogiska program och spel, vilket kan fånga de elever som annars inte tycks vara så intresserade av den analoga världen. Lärplattor i all ära, men de har ett begränsat användningsområde och är svåra att samarbeta kring.

6 Dec 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.