Isolering för dig som bor i Uppsala

Bättre isolering i Uppsala ger energisnålare hus och byggnader på många håll i staden. Genom att isolera bättre kan du skapa dig en mer hållbar ekonomi.

Att isolera innebär att du ser till att det inte kommer in så mycket luft, eller att det inte längre är dragigt. Allt detta gör att du får ett varmare hus och slipper dyra uppvärmningskostnader, som ändå inte gör någon nytta om värmen slipper ut i springor och dragiga utrymmen.

Ett väl isolerat hus blir friskare och mår bättre, precis som dess inneboende. Samtidigt ska det vara en bra ventilation för att luften inte ska stagnera. Likaså ska du se till att det inte läcker in vatten genom att ha en bra dränering. Det är alltså en hel del att hålla kontroll på när man bor i ett eget hus i Uppsala.

Isolering är bra för alla som bygger i Uppsala

Ska du bygga nytt gör du klokt i att ta reda på allt som går när det gäller isolering i Uppsala. Det är ingen större skillnad från resten av landet men ändå väl värt att läsa på lite extra. Att isolera ditt hus ordentligt kan du göra med hjälp av flera olika material. Välj vilket du vill ha hos dig.

Det vanligaste isoleringsmaterialet har länge varit glasfiberull, men det är många nya alternativ på marknaden. Du kanske hört talas om människor som bygger halmbalshus. De använder halmbalar som isolerande material. Andra material är träfibrer som du kan blåsa in i trånga utrymmen.

8 Aug 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.