Ibland kan man behöva renovera om badrum i nya bostäder

Har du köpt en ny bostad? De flesta som har köpt en ny bostad tänker att de inte ska behöva renovera något i det nya stället. Hittar man däremot fel i bostaden efteråt är det inte roligt. Är det ett uppenbart fel som man som köpare borde har upptäckt innan köpet, och som man skulle kunna ha upptäckt om man hade kontrollerat bostaden ganska ingående, faller felet och åtgärderna av felen på köparen. Det finns ju ett stort ansvar att ta reda på hir bostaden är innan man köper den. Om felet däremot är av sådan art, att man rimligtvis INTE hade kunnat upptäcka det innan man köpte bostaden, och eventuellt använde badrummet frekvent, faller åtgärderna av felet på säljaren. Har man råkat ut för något sådant är det viktigt att anmäla säljaren och få honom eller henne att åtgärda felet på bästa möjliga sätt.

Vad är dolda fel?

Hur definieras dolda fel? En rinnande kran, är det ett dolt fel som man kan be säljaren komma och rätta till? Vad är rätt och fel på detta område? Hur ska man tänka? Så här definierar Svensk Fastighetsörmedling dolda fel:

Dolda fel hittas oftast i våtrum och i bostadens bärande konstruktion, det vill säga i grunden, stommen (ytterväggar och bärande innerväggar), bjälkar och takstolar. Felen beror vanligtvis på fukt, mögel eller röta. I äldre våtrum kan det saknas fuktspärrar vilket ger fuktskador, medan felmonterade spotlights i nyare bostäder istället kan brännskada ledningar eller isolering. Felaktig dränering eller skadedjur är andra exempel på dolda fel.

Så gör du

Om du hittar något av detta i din nya bostad, faller alltså ansvaret på säljaren och du bör få rätt om du anmäler en sådan till en tingsrätt, om säljaren och du inte kommer överens. Kommer ni inte överens, bör du ta kontakt med en advokat som kan föra din talan i tingsrätten. 

Anlita pålitlig hantverkare

Visar det sig att du har köpt en bostad med dolda fel, bör du alltså kunna anlita en hantverkare som kommer och gör en total renovering och sända fakturan till säljaren. Han eller hon har ju fått betalt av dig och bör därför kunna betala en renovering, som säljaren borde ha känt till när han eller hon sålda bostaden till dig. Även om köparen har stora plikter att undersöka bostaden grundligt, till exempel genom att låta en besiktningsman genomföra en kontroll av bostaden innan köpet, har även en säljare plikt att berätta om sådant som inte fungerar.

Bor du i Stockholm, kan vi rekommendera denna hantverkare som utför badrumsrenoveringar i Stockholm.

28 Aug 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.