Hur vet jag om jag har en säkerhetsdörr?

Hur vet jag om jag har en säkerhetsdörr eller en vanlig dörr? Frågan ställs idag oftare än förr och den gör det av en anledning. Inbrotten ökar i Sverige och som en följd av både bristande resurser och prioriteringar hos Polisen så måste man skydda sig från den objudne gästen. Säkerhetsdörrar gör skillnad.

Att skydda sig själv och sin egendom har alltid varit högt prioriterat i det svenska hemmet. Samtidigt så ska man också veta att Sverige är ett land med ganska låg kriminalitet och att vi, till mångt och mycket, är förskonade från de riktigt grova brotten.

Det oroväckande är att brott med lägre straffskala kommit att bli allt vanligare och att ett exempel gäller inbrott. Många fall läggs ned innan de utreds och detta som en följd av att polisen prioriterar andra brott. Som drabbad kan det skapa en känsla av hopplöshet och där man tänker - aldrig igen. Det kan innebära att man ser över sitt hem i syfte att göra det säkrare. Ett av de första stegen är att se över sin dörr.

Person skriver in kod på larmdosa

En säkerhetsdörr har en fulländad konstruktion

Men, hur vet jag om jag har en säkerhetsdörr och varför ska jag skaffa en sådan? En säkerhetsdörr är en säker investering. Både sett till att man minimerar risken för inbrott - men även sett till att en sådan stänger ute brandrök samt minskar buller; något som kan vara fördelaktigt i lägenheter. Det enklaste sättet att ta reda på om du har en säkerhetsdörr är att knacka på dörrbladet. Låter det ihåligt och känns tunt - ja, då har du förmodligen en vanlig dörr.

En säkerhetsdörr har stålförstärkta dörrblad; under träet finns en stålkonstruktion som gör den nästintill omöjlig att forcera med våld. En annan ledtråd gäller låskonstruktionen. En vanlig dörr har en sämre låskonstruktion som dessutom inte sällan är fristående. En säkerhetsdörr är mer sammanhängande i sin konstruktion: lås, dörrblad och hakreglar bildar en gemensam enhet där inga svaga punkter finns. Kort sagt: för en inbrottstjuv så är en säkerhetsdörr en mardröm och troligt är att sådan snarare väljer att besöka din granne om du investerar i en säkerhetsdörr.

Se över andra känsliga områden

Nu är det inte bara dörren som måste skyddas och förstärkas i ett hem. Nej, det handlar även om fönster och - kanske framförallt - om det egna beteendet och det sunda förnuftet. Tjuvar idag är fräcka och använder inte längre natten som skydd. Faktum är att många inbrott sker dagtid och där det finns folk i hemmet. Tjuven klättrar in från balkongen, smyger in genom ett öppet fönster eller öppnar en olåst dörr och tar för sig av det som finns av värde. Kort sagt: det spelar ingen roll om du har säkerhetsdörr eller förstärkta fönster om du lämnar dessa öppna och olåsta.

Ett annat känsligt område gäller garage och här bör man som villaägare se över vilken lösning man har - i synnerhet om garaget leder in i huset. Rätt garageport gör det omöjligt - på samma sätt som en säkerhetsdörr - för en tjuv att ta sig in. Det ger säkerhet, trygghet och bättre sömn på nätterna. Gör ditt hem så säkert som möjligt.

Läs mer om dörrar, lås och säkerhet på https://www.låssmedvällingby.nu

18 Oct 2019

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.