Har du köpt grisen i säcken?

Ibland händer det att man köper ett hus eller en bostadsrätt som har dolda fel och den nya bostaden blir en mardröm. Ta då hjälp av en jurist och ta reda på vilka rättsliga krav som gäller.

Som köpare har man undersökningsplikt och ska innan köpet försäkra sig om vilka fel som huset eller bostadsrätten har. Ibland är felen av sådan karaktär att de inte går att upptäcka och sådana fel kallas dolda fel. Inte sällan hittar man dolda fel i badrum, i källare eller på vinden, men det kan även vara husets dränering som är felaktig.

Husets ålder, skick och ibland även pris spelar in då man diskuterar dolda fel. Detta betyder exempelvis att ett gammalt badrum från 50-talet med ett tätskikt som inte håller tätt, inte kan räknas som ett dolt fel. Detta då det är uppenbart fast det inte syns att badrummets tätskikt inte längre fungerar.

Detta gäller vid köp i befintligt skick

För att kunna räknas som ett dolt fel måste felet ha funnits där redan vid tiden för köpet och inte ha kunnat gå att upptäcka vid en noggrann besiktning. Detta betyder alltså att köparen inte kan kräva ersättning för fel som denne hade kunnat upptäcka vid den så kallade undersökningsplikten.

Vidare får det dolda felet inte heller ha varit förväntat. Man ska inte ha kunnat förvänta sig felet i förhållande till bostadens skick, ålder eller pris. Inte sällan händer det att lägenheter säljs i befintligt skick. För att ett fel då ska bedömas vara dolt gäller det att lägenhetsbeskrivningen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren har angett. Eller att säljaren har låtit bli att upplysa köparen om sådant som den troligtvis har känt till.

Ta hjälp av en jurist

Upptäcker man dolda fel i ett hus eller i en bostadsrätt är det viktigt att man kontaktar säljaren så fort som möjligt. Detta ska ske skriftligt på ett neutralt och sakligt sätt. Det bör göras inom två månader efter det att man har upptäckt felet. Vill säljaren inte kännas vid felet eller ge ersättning ska man se till att istället kontakta en skicklig jurist specialiserad på just dolda fel. En sådan kan se till att bostaden blir ordentligt besiktigad och sedan hjälpa till med att ställa rättsliga krav på säljaren. Är felet av stor betydelse kan man ibland även kräva att kontraktet rivs och att köpet går tillbaka. Läs mer om dolda fel i hus på denna hemsida: https://www.doldafelhus.se/

8 Sep 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.