Guide till dig som är hyresvärd

Hur håller man reda på alla ärenden som trillar in varje dag? Med många hyresgäster kan det bli en röra som är svår att styra upp, så vilka system finns det och var hittar man en hjälpreda?

Även de minsta flerbostadshusen kan snabbt få svårt att hålla reda på allt som ska ske i kalendern, och alla detaljer på de olika händelserna. Precis som i andra typer av företag så finns det system som hjälper till att bringa ordning och trygghet i oredan när kalendern och post-it lapparna inte längre rymmer all information. För fastighetsägare, eller fastighetsförvaltare, finns system där man lätt för in all information som behövs gällande huset och hyresgästerna. Det kan vara när renoveringar eller lagningar ska ske, hur lång tid det kommer att ta samt vilka förberedelser som behövs och när hyresgästerna ska informeras. Gällande hyresgästerna så kan det just vara sådana meddelanden om arbeten i huset som behöver noteras samt information om de olika bostäderna som eventuella skador och reparationer, om hyran inte betalas i tid, när en hyresgäst ska flytta med mera.

Hur ett fastighetssystem fungerar

Genom att föra in all information om vad som sker i byggnaden och gällande hyresgästerna, så kan man enkelt ha en kontroll över aktuella datum och exempelvis kostnader och information. Sökningar kan ske inte enbart gällande datum utan även på exempelvis skador i lägenheter, renovering i tvättstugan, skadegörelse på utemiljö med mera. På det sätten kan man enkelt leta fram tendenser som har med datum, klockslag, problem med vissa hyresgäster eller problem med vissa lägenheter att göra. Om man har många bostäder så kan vissa fakta lätt trilla bort gällande procentuellt hög avflyttning från en viss lägenhet, återkommande förseningar i hyresbetalning från en viss hyresgäst, eller återkommande täta renoveringar av en viss del av fastigheten.

Vilka system som finns

I ett mindre hus kan en enkel digital kalender fungera, men med fler bostäder och kanske till och med flera hus, så springer kontrollen lätt iväg. De system som finns har olika uppbyggnader men alla är anpassade för fastigheter. Om man har specifika önskemål så kan det gå bra att få hjälp att anpassa systemen. Det gäller såväl designade system som är gjorda speciellt för den hyresvärden, men även de större systemen som ofta ger flera möjligheter att köpa till funktioner till grundversionen. På det sättet så kan man själv skapa exakt det system som passar. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.pythagoras.se

18 May 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.