God fastighetsservice ökar trivseln

Det finns en lite bortglömd del i hur man skapar trivsel i exempelvis en hyresgästförening eller en BRF. Detta i form av att det är rent och snyggt i området runt omkring; folk har en benägenhet att själva ta ett större ansvar om, så att säga, grundjobbet redan är gjort. Grundjobbet i det här fallet sker av en extern partner som man anlitat för sin fastighetsservice och just detta område ska vi titta närmare på här. 

I många fall så är det en kostnad som bara tickar – en BRF i Stockholm kan ha ett företag för fastighetsservice där avtalet blir förlängt år efter år, trots att man får väldigt lite för pengarna. Vad man borde göra är att kolla upp vilka alternativ som finns och åtminstone använda offerterna som en del i sin förhandling gentemot det nuvarande företaget och därigenom få bättre villkor. 

Se över er fastighetsservice

Vad kan man då kräva av ett företag inom fastighetsservice? Vi tänkte ge några exempel på detta: 

  • Tillgänglighet. Den gamla skolan innebar att företaget hade jour mellan vissa tider och under vardagar. Här har en uppdatering skett hos många företag som svarar i telefonen när helst du behöver hjälp och även står redo att rycka ut.
  • Rondering. Ska ske under givna dagar och där företaget ser över maskiner, verktyg, utrustning samt läser av mätare och annat. Allt detta för att i ska få bättre framförhållning och kunna planera framtida projekt på ett bättre sätt.
  • Skötsel av allmänna ytor. Gräsklippning, skötsel av rabatter och häckar, snöskottning –allt som gör era fastigheter mer inbjudande och som därigenom ökar trivseln och grannsämjan i området. En viktig del av fastighetsservice.
  • Underhåll. Företaget ska underhålla och – vid behov – kunna reparera det som gått sönder.
  • Extra tjänster. Man kan tjäna på att även inkludera exempelvis trappstädning i tjänsterna och slippa ha två olika företag att hålla koll på. Det ger en bättre kommunikation där det inte sker några missförstånd. Här kan vi även nämna att skötsel av tvättstugan kan ingå - ett område som annars brukar vara upphov till bråk och konflikter.
  • Öppenhet. Vi återkopplar lite till den första punkten här, men vi kan inte nog trycka på vikten av att anlita ett företag som kör med öppna kort. Att nås av en telefonsvarare varje gång något problem inträffat är ohållbart i längden.

Så, det är några saker som vi tycker ska ingå i en fastighetsservice och som ni ska ha som krav. Det är en viktig del – även sett till ekonomin. Har man rätt fastighetsskötsel så kan värdet på fastigheterna öka och er kreditvänlighet kan bli högre – många banker ser regelbundet, och bra, underhåll som ett tecken på seriositet. Rätt val av företag i Stockholm  kan löna sig ganska rejält i slutändan.

1 Feb 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.