Fördelar med att bo i en bostadsrätt

Många anser att fördelarna med att bo i en bostadsrätt är fler än nackdelarna. Bara känslan att man äger sitt boende kan vara viktigt. Men det innebär också mer rätt till självbestämmande och att du har möjlighet att göra vinst vid en eventuell försäljning. Idag är det vanligt att ombilda hyresrätt till bostadsrätt över hela landet. Läs mer nedan för att få reda på varför.

Tidsbegränsningen

Den största skillnaden mellan att bo i en bostadsrätt och en hyresrätt är kanske tidsbegränsningen. Som hyresgäst bor du på begränsad tid, medan du som bostadsrättsinnehavare har nyttjanderätt till ditt boende. Det här innebär såklart inte att alla hyreskontrakt är korttidskontrakt, så det är möjligt att inga större skillnader märks i praktiken. Som bostadsrättsinnehavare har du helt enkelt mer kontroll över lägenheten än om du är hyresgäst. Bara det här är ett skäl till att många väljer att ombilda hyresrätt till bostadsrätt idag.

Större valfrihet med bostadsrätter

Det här behöver inte alltid stämma, men för många människor innebär det en större valfrihet att köpa en bostadsrätt istället för att hyra sitt boende. Som bostadsrättsköpare med lånelöfte kan man i lugn och ro titta över det utbud som finns och ställa förhållandevis höga krav på sitt boende (beroende på hur mycket man får i lån, givetvis).

Som hyresgäst får man mer förhålla sig till vad som är ledigt och inte. Åtminstone gäller det i större städer som Stockholm, där några år i bostadsförmedlingen knappt ger en liten etta långt utanför staden. Om man förvisso har några decenniers kötid, har man råd att vara mer selektiv med boendet.

Den hårda hyresmarknaden i städer som Stockholm spelar dock sannolikt en stor roll i den ökade belåningen. Andrahandsmarknaden är därtill väldigt dyr. Lägg där också till att allt fler väljer att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, något som ytterligare spär på konkurrensen på hyresmarknaden.

En bostadsrättsförening har inget vinstintresse

En bostadsrättsförening består i regel utav boende i fastigheten. En hyresvärd bor dock nödvändigtvis inte själv i fastigheten, utan hyr ut det med vinstintresse. Vinstintresset gör att priserna hålls uppe, medan priserna under en bostadsrättsförening snarare kan hållas nere så gott det går. Det krävs helt enkelt inga marginaler som skulle gå till någon annan än de som faktiskt bor i lägenheten.

Det här är ytterligare skäl till att många idag väljer att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Med viss sannolikhet blir det helt enkelt billigare att bo. Det kan möjligen också bli billigare att förvalta fastigheten med tillhörande mark, eftersom de boende själva kan sköta delar av det eller välja firma på egen hand.

Läs mer på http://www.ombildahyresrätt.se.

15 Aug 2017

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.