Fastigheter - problem och lösningar

Liksom i alla sammanhang kan det ibland uppstå problem i samband med fastigheter. Oftast är det inte självklart vad som gäller, vare sig man är ägare eller hyresgäst, eller vid försäljning.

Fastighetsjuridik är ett område som är långt ifrån okomplicerat. Det är också ett område som de flesta kommer i kontakt med under livet, förr eller senare. Det kan handla om försäljning av fastigheter, vilket kanske är det vanligaste. Det slutar dock inte där på något sätt. En fastighetsjurist kan bli din fasta punkt i tillvaron när siffrorna inte stämmer. Har du köpt en fastighet och sedan upptäcker att informationen du fått av säljaren inte stämmer? Yta och information om hyresintäkter är exempel på uppgifter som senare kan visa sig inte vara korrekta. Fastighetsjuridik och hjälp från en kunnig jurist kan också bli aktuellt för den som hyr en bostad. Gällande andrahandsuthyrning finns klara regler för hur mycket någon får ta ut i hyra.

Bostadsrättsföreningar

I Sverige och speciellt i de större städerna finns ett mycket stort antal bostadsrättsföreningar. Det anses vara ett bra och tryggt sätt att bo. Är man med i styrelsen eller enbart medlem i en BRF behöver man ändå ha en juridisk kontakt. Många detaljer finns som kräver ett korrekt förfarande. En korrekt debitering av avgifterna är en av dem. Att upprätta kontrakt är en annan. Sedan händer alltid det oväntade och kanske är just detta en av fastighetsjuristens viktigaste uppgifter - att bistå med rådgivning när frågor kommer upp som man aldrig ens övervägt tidigare. Läs mer om hur en fastighetsjurist kan hjälpa dig på denna hemsida: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/ 

18 Nov 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.