Fasadrenovering i Helsingborg – när den gamla fasaden inte är något skydd

Befarar du att de fastigheter du ansvarar för börjar få in fukt via fasaden? Låt ett företag som kan fasadrenovering i Helsingborg inspektera dina husfasader.

Ibland bedrar snålheten visheten. Många fastigheter som byggts under 1990-talet har byggts med enstegsfasad av kostnadsskäl. En sådan fasad klarar inte alltid de väderförhållanden som finns i vårt nordiska klimat. Följden har blivit att fukt och mögel har trängt in i fastigheterna redan ett tiotal år efter att de byggts. Kostnaden för renovering har blivit enorma.

Du är byggchef för ett bolag som äger flera bostadsfastigheter i Helsingborg med omnejd. Du misstänker att fuktskador finns i flera av era bostäder. Saltstänkta höstvindar har inte varit nådiga mot era husfasader. Du beslutar att kontakta ett företag som har stor erfarenhet av att besiktiga husfasader och som dessutom kan utföra en fasadrenovering.

Fasadrenovering – renovering och byte

Efter inspektion visar det sig att några fasader endast behöver repareras. I fasaderna finns sprickor som gör att blåst och frost kan förvärra skadorna. Flera fasader med enstegsfasad måste bytas ut helt och hållet. En sådan renovering sker i ett antal steg och först täcks husen för att skydda mot väder och vind under arbetet.

Den gamla fasaden med puts, isolering och skivmaterial rivs nu ut. Stommen i huset kan ibland behöva repareras. I nästa steg ersätts den gamla fasaden med en helt ny som har luftspalt. Isolering, vindpapp och klimatskiva monteras mot husväggen. Därefter sätts ventilerade reglar upp, som gör att en luftspalt bildas. I ett slutsteg monteras en putsad skiva. Tveka inte på att kontakta en renoveringsfirma här: fasadrenoveringhelsingborg.se

19 Sep 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.