Ekonomisk förvaltning för BRF och mindre företag

Det kan vara skönt med någon utomstående som tar hand om ekonomisk förvaltning i en liten BRF eller ett mindre företag, men man vill ändå att det ska finnas ett personligt engagemang där.

Att få hjälp med den ekonomiska förvaltningen är nästan nödvändigt för en bostadsrättsförening eller ett mindre företag. Den löpande bokföringen tar mycket tid och det är mycket annat som man behöver ha koll på.

Samtidigt vill man inte släppa taget om det helt, och då är det bra om man får kontakt med ett mindre företag som kan ta hand om det. På ett mindre företag har man kontakt med samma person hela tiden och de har möjlighet att engagera sig på ett annat sätt. Man får ett mer personligt bemötande och kan få råd om hur man ska hantera olika frågor.

Ekonomisk förvaltning innebär mycket mer än bara bokföring

En förvaltare kan hjälpa till med allt som har med redovisning att göra – bokföring, årsredovisningar, bokslut och inkomstdeklarationer. Man ser också till att allt kommer in i rätt tid, vilket tar bort mycket stress.

Men för en bostadsrättsförening är det mer än redovisning som tar tid. Hyresadministration och ekonomisk planering är minst lika tidskrävande och viktigt. Vid sidan av det administrativa arbetet kan man därför få hjälp att se över investeringar som kommer att behövas för framtiden, och reparationer som behöver göras. Inför styrelsesammanträden är det viktigt att få tillgång till den löpande ekonomiska situationen, och därför finns en webbportal där man löpande har översikt över ekonomin. Läs mer om ekonomisk förvaltning på denna sida: ekonomiskförvaltning.nu

28 Jan 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.