Detta sker i din bostadsrättsförening

Dagligen sker saker i en bostadsrättsförening som medlemmarna inte har någon aning om och som man av den anledningen tar för givna och inte tänker på. Det handlar här om jobb som sker i det tysta och som man först märker den dagen man lägger märke till ett problem. Vi kan här säga att vi har en medelstor bostadsrättsförening – en helt vanlig sådan där grannar kommer väl överens i det stora hela; utom då det kommer till en specifik detalj. Vilken tänker vi på här och vilket område brukar de allra flesta bråk ske i en vanlig bostadsrättsförening?

Jo, här handlar det naturligtvis om tvättstugan där ständiga konflikter blossar upp och i värsta fall leder till en väldigt dålig stämning som gör att personer väljer att flytta. Anledningen till att vi här valde just tvättstugan är att detta område är något som medlemmarna i en bostadsrättsförening sköter denna på egen hand och att vi – genom detta exempel kan påvisa de saker som sköts av externa parter och på ett korrekt sätt. Här talar vi om detaljer som exempelvis trappstädning och fastighetsskötsel som ingen riktigt tänker på. Ser vi till fastighetsservice så har detta område samma potential som tvättstugan då det gäller konflikter.

Om exempelvis en bostadsrättsförening skulle låta medlemmarna ta hand om snöröjning, mindre reparationer och skötsel av gräsmattor, rabatter och beskärning av buskar på egen hand så skulle ju detta förmodligen sluta i en ren och skär katastrof. Detsamma gäller trappstädning som liksom fastighetsservice har ett inbyggt riskmoment i sig och som man därför måste lägga ut på entreprenad. Det handlar alltså om att den hela tiden sker saker i en bostadsrättsförening som ingen tänker på men som är absolut nödvändiga. Att det kommer människor och klipper gräs eller röjer snö sker liksom inte av någon slump, eller hur?

Tacka styrelsen för ett bra jobb

Just fastighetsservice och trappstädning skulle om de inte lejdes bort kunna förvandlas till en tvättstuga – men ungefär trettio gånger större. Man måste alltså se till att lägga märke till att gräset är nyklippt, att snön är undanröjd och att det är rent i trapphuset och ägna en tacksamhetens tanke åt det faktum att man – tillsammans med sina grannar – slipper sköta detta.

Det räcker med de bråk som finns i tvättstugan för att förstå varför och vilket jobb den styrelse man valt verkligen lägger ner. Saker som man inte märker och ser har ofta sitt ursprung i att styrelsen gjort sitt jobb. Därför bör man alltid delta vid årsmöten och kanske höja sin röst för att tacka de som ligger bakom att allting sköts.

27 Feb 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.