Detta gäller för finansiering vid bostadsrättsombildning

Med bostadsrättsombildning menas att en fastighetsägare som haft hyresbostäder säljer dessa bostäder till de som bor i bostäderna varpå en bostadsrättsförening får bildas som tar över ansvaret för förvaltning av bostäderna. Orsakerna till denna förändring kan vara olika men ofta handlar det om att fastighetsägaren vill få loss kapital eller inte längre har intresse för att äga de gällande bostäderna.

Flytta eller bo kvar?

När en bostadsrättsombildning sker finns det oftast två val för de boende. Antingen köper man loss sin lägenhet eller så bor man kvar som hyresgäst. I det fall man väljer att vara hyresgäst blir det däremot bostadsrättsföreningen som är hyresvärd. Men i vissa fall är detta inte möjligt vilket gör att man antingen måste köpa loss bostaden eller flytta.

Finansiering

Det många oroar sig för är finansieringen. Men det brukar inte vara så svårt som många förväntar sig. Oftast anlitas ett företag för att genomföra bostadsrättsombildningen och det är detta företag som räknar ut hur mycket som bostäderna ska kosta. I motsats mot mäklare så utgår man inte alls från marknadsvärdet utan ser på behovet av kapital till föreningen. Därmed blir priset betydligt lägre för inköp av dessa bostäder än om man köpt en annan lägenhet. Detta gör även att man kan låna till hela beloppet.

Det finns en regel som säger att belåningsgraden maximalt får vara 85% av bostadens värde. Det innebär att man maximalt får låna 850 000 kr om bostaden är värd 1 miljon. Men detta är alltså då grundat på marknadsvärdet på bostaden. Eftersom som skillnaden mellan marknadsvärdet och det pris som bostäderna säljs för skiljer sig så stort går det alltså att låna till hela beloppet utan att man går över gränsen på 85% belåningsgrad.

Kan man vara säker på att kalkylen kommer att hålla?

En annan vanlig oro vid bostadsrättsombildningar är att dessa sker med en så kallad ”glädjekalkyl”. Det menas att man varit allt för positiv i de ekonomiska kalkylerna vilket i längden skulle slå tillbaka med högre bostadsrättsavgifter m.m. Men ofta är den oron obefogad. När en bostadsrättsombildning sker måste dessa kalkyler granskas av speciella intygsgivare som i sin tur måste ha godkänt från Boverket för att få utföra denna tjänst.

För det andra granskar bankerna de ekonomiska kalkylerna mycket noga då de inte vill låna ut pengar till riskfyllda projekt. Det är därmed mycket ovanligt med att ”glädjekalkyler” förekommer inom denna ombildning.

Tjänar på det i längden

Det finns flera fördelar med en bostadsrättsombildning. Bland annat uppfattar många att man är mer rädd om sin bostad om man äger den än om man hyr den. Detsamma gäller gemensamma utrymmen och allmänna områden. Rent ekonomiskt är det även oftast en stor fördel. I de allra flesta fallen tjänar de boende på att genomföra denna ombildning. Detta eftersom man får köpa bostaden till ett betydligt lägre pris än gällande marknadspris. Lägg därtill en värdeutveckling och en lägre månadskostnad.

Läs mer på www.ombildahyresrätt.nu.

20 Apr 2017

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.