Dela upp din badrumsrenovering

Som rubriken antyder så handlar ämnet om hur man på bästa sätt kan nå de drömmar man har gällande sitt badrum. Något som också väldigt många har gemensamt – att renovera sitt badrum är en dröm som väldigt många privatpersoner i Sverige när. Det som dock skiljer sig åt är hur man går tillväga; vissa väljer att genomföra en badrumsrenovering helt på egen hand och andra väljer att direkt kalla in professionell hjälp och betala för det.

Hur man lägger upp det är en fråga om ekonomi, förkunskaper samt omfattning av projektet. Med et sistnämnda så menar vi att en badrumsrenovering kan innebära att man byter ut ett skåp likväl som det kan handla om att man helt river ut det gansla och intallerar ett nytt.

Vi väljer här att fokusera på det sistnämnda och tar för enkelhetens skull en vanlig familj i Stockholm för att illustrera hur vi tycker att man ska gå tillväga för att genomföra en badrumsrenovering på absolut bästa sätt. Vi säger att denna familj bor i en trerumslägenhet och att de är två stcyken vuxna samt ett litet barn på två år – kort sagt; en genomsnittsfamilj. Mannen i familjen arbetar på kontor och har viss vana av att renovera – han är inget proffs men heller ingen novis då det kommer till byggnationer.

De har avsatt en budget på 100.000 kronor för sin badrumsrenovering i Stockholm och i och med att mannen har lite förkunskaper så menar vi här att det bästa sättet – både för att hålla sin budget och att nå ett tillfredsställande resultat – är att dela upp jobbet. Det vill säga; mannen gör det som han klarar av och därefter så lejer man in professionell hjälp för resten av denna badrumsrenovering. Enkelt uppdelat så listar vi nedan först vilka moment det handlar om och vi börjar med det han klarar av.

Det här kan mannen i Stockholm sköta på egen hand

  • Riva ut det gamla badrummet. Det här klarar han av på egen hand utan problem. Riva ut kaklet, badkaret och alla skåp behöver han ingen hjälp med.
  • Sätta upp stommar. Stommar till skåp och ett inebyggdt badkar kan han sköta samt även sätt nya hyllor – här får mannen i Stockholm dock vänta till dess att den professionella hjälpen gjort sitt.

Det här bör han anlita proffs för

  • Dra vatten. Det här får han göra själv, men vi anser att riskerna är för stora. Vid en badrumsrenovering – oavsett om den sker i Stockholm eller någon annanstans – så riskererar man alltid vattenskador; kostsamma sådana – ergo: ta hjälp!
  • Sätta kakel och klinkers. Det här får han också göra, men man ska veta att det här är betydligt svårare än vad man tror. Att sätta nya klinkers innebär att man måste ha gott om tid, vara noggrann och beredd på att tvingas börja om. Här tycker vi att man gör bäst i att direkt anlita en plattsättare då arbetet dels blir perfekt och dels också riskfritt – av samma skäl som ovan, vattenskador är kostsamma.

Så tycker vi att man ska disponera arbetet vid en badrumsrenovering. Man gör en riskanalys och utgår från de faror som finns; faror som man därefter anlitar professionell hjälp för att minimera. Tack vare rot-avdraget så blir arbetet dessutom billigare – något som familjen vi hade som exempel fick erfara. Allt som allt kostade nämligen deras badrumsrenovering i Stockholm 87.000 kronor. 13.000 kronor under deras budget alltså – tack vare kloka val och rot-avdrag.

Mer läsning: http://www.renoverabadrumstockholm.com/.

 

18 Sep 2017

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.