Bostadsanpassning, vad krävs?

Bor du i Stockholm och har funktionsnedsättning kan du ha rätt till bidrag för bostadsanpassning. Det är till stadsbyggnadskontoret i Stockholm du skickar din ansökan och som beviljar.

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver bostadsanpassning i Stockholm är det stadsbyggnadskontoret som tar emot din ansökan. För själva praktiska bostadsanpassningen kan du anlita ett företag som specialiserat sig på anpassningar. För att bli beviljad bidrag till bostadsanpassningen i Stockholm ska du uppfylla vissa villkor. Funktionsnedsättningen ska vara långvarig och det krävs att du har medicinskt intyg. Anpassningen av bostaden ska vara av den karaktär att den hjälper dig att:

  • Kunna ta dig runt i din bostad
  • Ta dig in och ut ur bostaden
  • Så att du kan klara din hygien
  • För att du ska kunna laga mat

Ett byggföretag hjälper dig

Eftersom det kan vara svårt att identifiera exakt hur olika lösningar kan hjälpa dig i vardagen är det bra att ha proffs vid sin sida. För att få bidrag för bostadsanpassningar ska även anpassningarna uppfylla kriteriet fasta funktioner. Det vill säga att det ska inte bara vara att ta med sig dem när du flyttar. Vissa byggföretag har specialiserat sig på bostadsanpassningar och har rätt kompetens för att hitta lösningar som passar och lever upp till funktion. Det är viktigt att anlita någon som har just specialistkompetens. För lever sedan inte installationerna upp till kraven som kommunen ställer kan det leda till problem. Dessutom kan du få mer estetiskt tilltalande lösningar som smälter bättre in i hemmet.

1 Jun 2021

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.