Billig hjälp att flytta i Stockholm

Då Stockholm är den stad i Sverige där flyttar i en stor grad utgör en del av vardagen för många så medför detta att det i staden finns väldigt mycket hjälpa att få externt med detta ändamål. I Stockholm finns det överlägset flest antal flyttfirmor och då dessa dessutom ligger på en skälig och rimlig nivå rent prismässigt så blir det också så att de flesta personer som står inför en flytt också väljer att använda sig av en sådan; ställer man priset mot besväret så anser många privatpersoner att det är värt det.

Speciellt då om – som vi sa ovan – en flytt kan vara nästintill en del av vardagen för många. Om vi förklarar detta lite närmare så handlar det om att väldigt många personer bor – och hela tiden flyttar till – Stockholm och att staden drabbats av en slags växtvärk som gör att den inte kan erbjuda bostäder till alla; åtminstone inte på ett schysst sätt. Det som skett är att det skapats en bostadsmarknad i Stockholm där dyra andra- och tredjehandskontrakt som skrivs på korta kontrakt och då dessa löper ut; ja, då får man också vara beredd att flytta till en ny bostad som i sin tur är lika osäker den.

En ohållbar situation på sikt och här krävs det krafttag från staden – vill Stockholm kalla sig en storstad så måste man först lösa denna extrema bostadssituation. Dock; så länge det är som i dagsläget så kommer en flyttfirma i Stockholm att ha väldigt många uppdrag och – som sagt – så kommer även det stora antalet kunder också ha en fördel då de flyttfirmor som finns i staden både är billiga och erbjuder lite fler tjänster än vad som kanske är brukligt. Även dessa extratjänster går att spåra tillbaka till konkurrensen i staden; en flyttfirma i Stockholm måste se till sina kunders bästa och här ligger alltså priser, bemötande och extratjänster på första plats på prioriteringslistan. Hur ser då dessa tjänster ut?

Få extratjänster av en flyttfirma

Ja, här kan det handla om att en kund som anlitar en flyttfirma i Stockholm kan välja och vraka lite mellan vad som ska göras; i en mindre stad handlar det snarare om enbart paket där man köper många tjänster. I Stockholm kan man på ett annat sätt välja att man vi kanske enbart vill ha hjälp med bärande av möbler och transport och sedan sköta resten på egen hand.

Dessutom brukar man i sina paket även baka in en detalj som annars inte är så vanligt förekommande och som sker i slutet av en flytt; nämligen en flyttstädning. Denna tjänst brukar man få köpa som tillägg och kanske snarare anlita en städfirma än en flyttfirma för ändamålet; i Stockholm har det dock blivit en tjänst som även erbjuds – och ibland inkluderas – i de paket man köper som kund.

Där har man således en stor fördel av att bostadsmarknaden i Stockholm är så speciell och osäker; nackdelarna är dock naturligtvis betydligt större.

16 Jun 2017

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.