Betydelsen av ett välfungerande hissystem

Ett välfungerande hissystem är väsentligt för en byggnads effektivitet och trygghet. Men hur vet man egentligen att allt fungerar som det ska? Är det kanske dags att se över din hiss?

Vi reflekterar sällan över att vi tar hissen någonstans. Det är i 2000-talets samhälle en helt naturlig del av dagen för flera av oss. Men för att det ska kännas så tryggt och effektivt som möjligt att åka hiss, krävs det att man ibland ser över den. I vissa byggnader är hissen igång dagarna i ända, i andra används den kanske främst av några få individer. Oavsett hur mycket eller lite hissen används så utsätts den med tiden för ett visst slitage. I de allra flesta byggnaderna förväntar vi oss att hissen ska fungera hela tiden, och för människor som inte kan gå i trappor är hissens duglighet av allra största betydelse!

Kontinuerligt underhåll eller akuta fel

För att undvika att något ska hända med hissen är det alltså viktigt med en kontinuerlig hisservice. På så vis förebygger man eventuella små problem och slitningar innan de riskerar att bli större och mer allvarliga. Men ibland händer det ju ändå att hissen plötsligt stannar. Då är det viktigt att kunna få hjälp direkt. Företag som specialiserar sig på service av hissar lägger därför stor vikt både vid att kunna åtgärda problem snabbt och effektivt, såväl som att utföra regelbunden service. Vare sig hissen skulle stanna mitt under en hektisk arbetsdag eller klockan 3 på natten så ska du givetvis kunna få hjälp direkt.

Gammal eller ny – vad är bäst?

Ibland lönar det sig att investera i en ny hiss, i andra fall kanske det räcker med att modernisera den befintliga. Allt beror på vilken kondition den nuvarande hissen befinner sig i och vilka behov som den behöver kunna uppfylla. Många gånger är det ekonomiskt gynnsamt att modernisera eller byta ut sin hiss. En nyare hiss kräver i längden mindre underhåll och byggs på ett sätt som är mer energisnålt för fastigheten. Det är en god idé att ta kontakt med specialister inom branschen. De kommer att göra en utvärdering av den nuvarande hissen och kontrollera ifall det skulle löna sig för just dig att modernisera eller byta ut denna. I en mindre företagsbyggnad eller bostad kanske det räcker med en lågtrafikerad hiss. Ett sjukhus eller en galleria kräver istället en högtrafikerad hiss. Kontakta en specialist och få svar på alla dina frågor! Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: https://hisskontakt.se

17 Mar 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.