Besiktning som avslutning

När entreprenaden är avklarad ska byggnationen besiktigas. Innan ett avslut görs ska arbetet godkännas av en besiktningsman. Det kan låta självklart men glöms tyvärr ibland bort.

En byggnation, egentligen oavsett storlek, är alltid en viktig affär för någon. Om det handlar om ett helt nybygge eller en tillbyggnad kvittar, för arbetet ska vara säkert uppfört och hålla för överskådlig framtid. Naturligtvis varierar kostnaden i dessa fall, men i inget fall är kvalité och säkerhet mindre viktigt.

En besiktning ger ett bra avslut för alla inblandade. För huvudmannen vid byggnationen, för de entreprenörer som utfört arbetet eller delar av detsamma och inte minst för framtida hyresgäster. När en entreprenadbesiktning är gjord kan arbetet godkännas och ersättning betalas ut. Eller så kan någon få bakläxa och få göra om och göra rätt! Men hur går en besiktning till?

En godkänd entreprenadbesiktning

Till att börja med är det viktigt att välja en kompetent person för besiktningen. Den som utför entreprenadbesiktningar behöver ha kunskap inom byggnadsteknik. Hen behöver också vara insatt i juridiken som rör detta område - vilka regler och lagar som är tillämpbara och hur det ser ut när kraven anses vara uppfyllda. Det är också av vikt att de personer som arbetar med detta är godkända av de försäkringsbolag som är inblandade.

Vad är det då man besiktigar vid en entreprenadbesiktning? Enkelt uttryckt kan man förklara saken som att entreprenören använt godkända och lämpliga material. Lika viktigt är det att man använt bra och erkända metoder vid bygget. Bra material fungerar inte om man exempelvis “glömmer” att regla ihop väggar med bjälklag eller liknande. Gäller entreprenaden våtutrymmen bör besiktning ske någon extra gång innan arbetet är klart. På så sätt kan man spara mycket material och arbetstimmar om exempelvis en golvbrunn skulle vara olämplig eller fuktspärren inte fungerar.

Seriösa företag har besiktning som krav

Skulle du, som företag eller privatperson, anlita en entreprenör för en byggnation vill du naturligt nog försäkra dig om att arbetet blir färdigt, väl utfört och snyggt. Din möjlighet att kontrollera detta finns i den oberoende besiktningspersonen. Som utförare av arbetet är du naturligtvis lika angelägen om att göra ett bra jobb. Dina fortsatta framgångar inom branschen vilar på dina tidigare kunders nöjdhet och förtroende.

Det går aldrig att nog betona vikten av att anlita en seriös, kunnig och kompetent besiktningsperson. När denne har gått igenom byggnationen och satt en stor stämpel med ”Godkänd” på dokumenten kan alla gå vidare!

22 Sep 2020

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.