Behöver fastigheten asbestsaneras?

Visst är det härligt att leta lägenhet när livet går in i en ny fas. Men det är en del saker att hålla koll på innan du kan slå till för att slippa tråkiga överraskningar i framtiden. Föreningens ekonomi är en självklarhet att undersöka innan du slår till. Eventuella renoveringsbehov och tidigare renoveringar lika så. Men asbest tänker inte många på.

Om du ska eller har köpt lägenhet som är byggd eller renoverad på 50-, 60- eller 70-talet så är det klokt att kontrollerara om det finns asbest i fastigheten. Det är en av de mest kända miljögifterna och är väldigt farligt för människor och djur att andas in, med farliga lungsjukdomar som följd, bland annat olika cancerformer. 

Asbest förbjuds på 80-talet

Asbest användes i hundra år i Sverige mycket på grund av dess överlägsna egenskaper jämfört med andra av dåtidens material. Materialet är helt ofarligt i bunden form, det är dammet som frigörs när man bearbetar det som är mycket hälsovådligt.

Många cancerformer upptäcktets hos människor som varit i närkontakt med asbest, främst bland personer i byggbranchen. Även kvinnorna som tvättade makens byggkläder drabbades. 1982 kom ett totalförbud för användande av asbest i byggnationer och renoveringar. 

Ansvarsfrågan

Vad händer om man renoverar sin lägenhet och det upptäcks asbest? Och om det har gjorts tidigare renoveringar eller ombyggnationer som har frigjort asbestfibrer. Vem bär egentligen ansvaret då?

Enligt bostadsrättslagen har en BRF skyldighet att hålla lägenheten och huset i gott skick om inte det står annat i föreningens stadgar. Bostadsrättsföreningen har enligt möljöbalken har på samma sätt skylidighet att vidta lämpliga åtgärder som krävs, till exempel renovering och förebyggande åtgärder om det är risk för människors hälsa. 

Om bostadsrättshavaren orsakat behovet av saneringen efter till exempel en renovering, skall bostadsrättshavaren stå för kostnaden. 

Anlita en asbestsanerare

Om det har konstarerats att det finns asbest i fastigheten eller i lägenheten måste den omgående saneras från det farliga ämnet. Det finns många kompenta och seriösa saneringsföretag som är specialiserade på olika former av asbestsanering. En asbestsanering är en komplex process och måste enligt lag följa en antal föreskrifter för att allt ska gå rätt till. Ett antal rigorösa säkerhetsåtgärder måste följas. Det säger sig själv att även sanerarna utsätter sig själva för stor risk om dessa inte följs.

Sanerarna är klädda i skyddsdräkter likt astronauter och följer rigorösa säkerhetsföreskrifter. Bland annat isoleras rummet med plast och det inrättas luftslussar för att inte sprida de farliga partiklarna. Speciellt framtagna filter används som bland munskydd, på damsugare och annan saneringsutrustning.

19 Jan 2019

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.