Behöver du en mögelsanering?

Den som har drabbats av mögel i sitt hus, eller i sin lägenhet måste få hjälp att ta bort allt som är angripet av mögel. Får man inte bort det, kan man drabbas av hälsoproblem. Tar man inte bort det, kan möglet sprida sig i hela huset.

Mögel är nämligen en levande organism som växer och förökar sig under rätt förutsättningar. Och har man en gång fått mögel i huset, visar det att det finns just de "rätta" förutsättningarna för att mögel ska kunna leva och växa i huset, eller lägenheten.

Därför innebär en upptäckt av mögel både att man måste göra en mögelsanering och sedan ändra på förutsättningarna för att möglet en gång fick tillfälle att växa i bostaden. Det brukar innebära att man måste installera bättre ventiler, se till att avfukta hela lägenheten och på så sätt se till att förutsättningarna för mögelsporer försvinner.

Mögel trivs i fukt

Precis som svamp, till exempel, som trivs i mörka fuktiga miljöer, gillar även mögel mörka och fuktiga miljöer. Gynnsamma förutsättningar för mögel att växa är mörka, fuktiga miljöer där luften står stilla. Till exempel i en sluten källare eller på en vind. Vet man med sig själv att man har en sådan lokal i sitt hus eller i sin bostad, bör man göra allt för att motverka den miljön. Torka är ett effektivt sätt. Andra gynnsamma faktorer för mögel är att det ska finnas något materia som möglet kan leva av. Det kan vara något organiskt material som trä, spån- och, eller gipsskivor, mineralull, sand, betong, linoleum. Till och med plast kan tillgodose vissa mögelsporernas behov av närng. Mögel behöver också syre för att leva.

Komplicerat att sanera mögelangripet hus

Har man fått mögel som växer i ens hus, ska man absolut inte ta bort det själv. Man måste nämligen skydda sig själv och då måste man veta hur. Dessutom riskerar man att sprida möglet i stället för att få bort möglet om man inte vet hur man gör. Därför måste man alltid anlita ett saneringsföretag, som först kommer och konstaterar om det finns mögel i bostaden eller ej. När de vet om det finns eller inte, kommer de och sanerar den.

Tvätt – rivning – avfuktning – åtgärd

Först måste man tvätta bort det angripna området, innan man börjar riva i materialet. Har man inte fått bort möglet innan man river i det sprider man bara möglet till fler platser i huset, eller lägenheten. När man har rivit bort det angripna materialet måste man sedan ersätta det med friskt material. Innan så sker ser man till att avfukta bostaden. Man måste se till så att man inte ger förutsättningar för annan slags mögel innan man bygger med friskt material. Läs här om hur du kan få en mögelsanering i Stockholm.

10 Oct 2018

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.