Asbest utbildning - ett krav för rivning av asbest

Dags att riva i ditt gamla hus? Att riva hus innebär alltid en risk och det bör alltid ske med stora försiktighetsåtgärder. Det man bör tänka på gällande gamla hus är att farorna inte alltid syns. Det finns andra saker att akta sig för än tunga föremål. Bor du i en äldre villa och ska riva bort olika ytskikt så är det av yttersta vikt att du först säkerställer att det inte finns asbest i dessa. Och - om så är fallet - så måste rivningen ske av personer som genomfört en asbestutbildning.

Asbest är ett av de absolut bästa byggmaterial som sett marknaden. Det är ett material som fungerar perfekt som isolering mot både värme och kyla, det är ett utmärkt brandskydd och det är ett material som är både smidigt och hållbart. Whats not to like? Inget, utöver det faktum att asbest också är extremt farligt att hantera. De små partiklarna som kommer fram i samband med rivning fastnar i våra lungor och väl där så kan de snabbt utveckla tumörer, förtjockningar eller leda till asbestos. Livsfarligt - och därför finns också krav på att man måste genomfört en asbestutbildning för att hantera materialet.

En asbestutbildning säkerställer säker rivning

Sedan 1982 så är asbest förbjudet att använda som byggmaterial i Sverige. Rivning i moderna fastigheter och villor är således ganska tryggt och säkert. Men, de äldre husen och de äldre fastigheterna kräver en högre kunskap om A) var asbest kan tänkas finnas och B) hur man ska hantera det i samband med rivning.

En asbestutbildning ger exakt den kunskapen och det är således viktigt att du som privatperson i samband med rivning anlitar ett företag som kan visa upp diplom på att en sådan utbildning är genomförd innan du skriver under ett bindande avtal.

Är du osäker på om din villa har asbest någonstans? Se alltid till att först konsultera en sakkunnig i frågan. Riv aldrig utan att vara säker!

30 Sep 2022

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.