Blogg

Här i bloggen skriver vi om allt som följer med lägenhetsköpet. Kontakter med mäklare och tips kring budgivningen naturligtvis, men även sådant som kommer i ett senare skede, som till exempel flytten till den nya lägenheten och renoveringstips. 

Att driva och förvalta en bostadsrättsförening

7 nov 2017

I Stockholm finns snart över 4000 aktiva bostadsrättsföreningar, dvs föreningar som äger en fastighet och där medlemmarna själva har varsin andel och tillsammans ansvarar för ekonomi och fastighetsförvaltning. Att driva en bostadsrättsförening är i mångt och mycket som att driva ett företag. Man har ansvar för ekonomin och underhållet av fastigheten, ett viktigt arbete som gagnar alla föreningens medlemmar. Att vara aktiv i sin bostadsrättsförening innebär att man har chans att påverka beslut som rör föreningen och därigenom sitt eget boende, att se om sin investering helt enkelt. Trots det är det många som väljer att inte engagera sig och ser till att hålla sig undan när det är dags att välja ny styrelse. Man upplever kanske att man inte har tid eller kompetens att delta i styrelsearbetet. Låt oss ta en titt på vad det innebär att driva en bostadsrättsförening i fråga om tid och arbetsuppgifter.

Styrelsen

Styrelsen i en bostadsrättsförening har hand om den löpande förvaltningen av fastigheten. Styrelsen planerar för framtida projekt inom föreningen såsom kommande renoveringar, parkarbeten osv. Man har hand om räkenskaperna och ser till att föreningen gör årsredovisning och bokslut. Man kallar också till medlemsstämma där medlemmarna röstar om saker som rör fastigheten. Varje bostadsrätt har en röst vid sådana stämmor. Styrelsen har en ordförande och ett antal ledamöter, dock minst två. Vidare kan man ha ett antal suppleanter som kan hoppa in om någon av de ordinarie styrelseledamöterna får förhinder. Styrelsen har också en revisor. Revisorns uppgift är att granska bokföring och bokslut och måste inte vara medlem i bostadsrättsföreningen.

Förvaltning

Att förvalta en fastighet är ett stort arbete som kan delas upp i två huvudkategorier; ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning. Ekonomisk förvaltning innefattar bl a löpande bokföring, hantering av månadsavgifter, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Teknisk förvaltning innebär att se till att fastigheten underhålls, förebyggande arbeten och inspektion. Det innebär också akuta åtgärder som vattenläckor, elfel och andra skador på fastigheten.

Det säger sig självt att medlemmarna i en bostadsrättsförening inte av sig själva har tid eller kunskap att utföra detta arbete, utan ofta läggs åtminstone den tekniska förvaltningen ut på entreprenad. I stora föreningar är det vanligt att man har en helhetslösning för fastighetsförvaltning i Stockholm och andra storstäder, ofta sitter då en representant för förvaltaren med på styrelsemöten och har en pågående dialog med styrelsen. Förvaltningsbolaget sköter även det praktiska kring medlemsavgifter, kostnader och samordning kring parkarbeten och tekniskt underhåll osv.

I Stockholm finns många företag som är specialiserade på fastighetsförvaltning, ofta kan man erbjuda helhetslösningar som är särskilt anpassade för bostadsrättsföreningar. Att ha hjälp av en professionell förvaltningsfirma gör styrelsearbetet både lättare och roligare och ni i styrelsen kan koncentrera er på att planera för framtiden utan att behöva ägna all tid åt den dagliga fastighetsskötseln.

Olika typer av målarfärger

27 okt 2017

Om du ska anlita en målerifirma för ditt målande i din nya lägenhet har de goda kunskaper om vilka färger som ska användas. Om du däremot inte ska anlita en målerifirma och ska stå för målandet själv, kan det vara bra att läsa på lite om de olika färgerna och färgtyperna som finns. I den här texten kan du lära dig mer om bland annat slamfärg och linoljefärg.

Slamfärg

Slamfärg består av fyra ingredienser: järnvitriol, mjöl, vatten och färgpigment. En fördel med färgtypen är att det täcker mycket bra och är samtidigt lätt att underhålla. Med sina täckande egenskaper lämpar sig slamfärg riktigt bra för träfasader med ohyvlat virke. Att virket är grovt och ohyvlat är till och med nästan ett måste för att slamfärgen ska fästa ordentligt.

Dessa typer av fasader är vanliga att se på landsbygden i äldre hus. Bor man i Stockholm eller i en annan större stad är det vanligt att fasaderna faktiskt är riktigt finhyvlade, eller inte ens är av trä. Med det sagt kan man givetvis ha en ohyvlad fasad, även om man bor i Stockholm.

Något som är bra att känna till är att slamfärg inte fungerar på fasader som tidigare målats med alkydoljefärg eller plastfärg. När förutsättningarna dock väl är rätt för slamfärg är det en tacksam färg att måla med, tack vare sin långa hållbarhet och sina täckande egenskaper.

Linoljefärg

Linoljefärg är något som ofta väljs av de som värnar om miljön. Detta eftersom att det är en naturprodukt som är baserad på färgpigment och olja som pressas ur linfröet. Linoljefärg har använts i Sverige ända sedan 1700-talet, både på fasader och finhyvlade ytor som snickerier och panel till exempel. Överlag är linoljefärg, som tidigare nämnt, en färg som lämpar sig väl för den som tänker på miljön eftersom den tillverkas av en förnyelsebar råvara.

Om du inte ska måla själv, utan ska anlita en målerifirma, kan du som vill värna om miljön fråga målerifirman om förutsättningarna för att använda sig av linoljefärg. Hus som är målade med linoljefärg finns över hela landet – i Stockholms skärgård såväl som på Västkusten och i landets sydligare delar.

Akrylatfärg

Oavsett om du bor i Stockholm, Skåne eller Norrland är akrylatfärg något som inte lämpar sig särskilt bra att måla hus med. Sedan ett tag tillbaka avråder Byggnadsvården från användning av den här färgen. Anledningen är att färgen har stora molekyler som lägger sig utanpå träet, snarare än att tränga in i det. Det här gör virket mycket känsligt för röt- och fuktskador, eftersom det stänger in det. Om du anlitar en målerifirma som rekommenderar den här färgen är det en varningsflagga.

Om du känner för att anlita ett måleriföretag i Stockholm för din målning så klicka här.

Flytta till Solna

10 okt 2017

Har du redan anlitat en flyttfirma för att bosätta dig i Solna? Eller funderar du fortfarande? Solna är ganska stort och det finns flera stadsdelar i kommunen, där alla har sin egen karaktär. Klart är i alla fall att kommunen har ett gediget utbud av samhällstjänster och service, och med närheten till Stockholm bör du inte ha några problem när det gäller till exempel jobb, butiker eller aktiviteter.

Kommunikationer och kollektivtrafik

I och med att Solna ligger så pass nära Stockholm är det enkelt att ta sig till och från storstaden. Många väljer att pendla med kollektivtrafiken eftersom man då slipper köer och stressig trafik. Med Solna kan du ta dig till storstaden med bland annat buss, pendeltåg och tunnelbana.

När det gäller pendeltåg finns en station – Solna Station. Det är även den stationen som ligger vid Friends Arena, så om det är något evenemang där – och du jobbar natt – kan det bli en del trängsel på tåget. Ett annat alternativ är att till exempel ta tunnelbanan från Solna centrum, Västra skogen eller Huvudsta, beroende på var i Solna du ska bo. En fördel med tunnelbanan är att den går med korta mellanrum och att du sällan behöver vänta mer än några minuter för att få kliva på.

Från Västra skogen kommer du in till stan (Fridhemsplan) på bara tre minuter. Ska du till Kungsträdgården, förbi T-centralen, blir restiden 9 minuter. Det här är väldigt kort jämfört med hur man kan ha det om man bor i andra delar av Stockholm (eller utanför).

Flytta själv eller ta hjälp av flyttfirma?

Solna är förhållandevis enkelt att köra i. Om man däremot är ovan vid att manövrera större bilar och ska flytta under rusningstid kan det dock vara värt pengarna att anlita en flyttfirma. En flyttfirma hjälper dig givetvis inte bara med att köra själva bilen, utan också med att packa in allting i den. Nackdelen med att anlita en flyttfirma är såklart att det blir lite dyrare – men många anser att det definitivt är värt pengarna.  

Låg skattesats

Solna har bland de lägsta skattesatserna i hela landet., med sina 29.20 procent. Det här kan jämföras med till exempel Dorotea, eller Munkedal, som har 35.15 respektive 35. 11 procent. Flyttar man till Solna från just Munkedal eller Dorotea kan spara flera tusenlappar om året, beroende på ens nuvarande inkomst.

Kommuner som Munkedal och Dorotea ligger långt bort från Solna, men det kan även skilja sig en hel del bara i Stockholms län. Ett par som tjänar 30 000 i månaden var och bor på Värmdö, bara två mil bort från Stockholm, kan tjäna tusenlappar på att flytta till Solna.

Sälja med eller utan mäklare i Vasastan?

30 sep 2017

Står man inför en försäljning av en lägenhet i Stockholm så har man också väldigt goda möjligheter att i slutändan göra en god affär; priserna i Stockholm når ständigt nya toppnivåer och läget har aldrig varit så bra som det är i dagsläget. Det handlar främst om populära områden i centrala delarna av staden – Östermalm, Vasastan, Södermalm och Gamla Stan – och att äga en bostad där kommer nästan garanterat att generera en stor förtjänst den dagen man beslutar sig för att sälja.

Frågan är hur mycket man vill vinna och detta leder oss direkt in till en ny aspekt av bostadsmarknaden i Stockholm – nämligen att sälja med- eller utan hjälp av en mäklare. Först och främst ska vi alltså här fastslå att ett objekt i Vasastan eller någon annan populär stadsdel kommer att ge mycket pengar vid en försäljning och att själv kärnfrågan i det här fallet alltså handlar om huruvida man tjänar på att betala för tjänsterna av en mäklare?

Slår man ut dennes provision mot slutpriset – kommer det då att vara värt det? Många svarar här nej och säljer en bostad i exempelvis Vasastan utan att ta hjälp av mäklare – man anser att denna är för dyr och att dennes förtjänst kommer att äta upp en stor del av vinsten. Här anser vi dock att dessa privatpersoner gör fel; man räknar nämligen inte med allt arbete som en mäklare gör i det tysta – en mäklare i exempelvis Vasastan ser till att försäljningen skapar ett slags sug där många spekulanter fattar intresse och där budgivning tack vare detta.

Anlitar man en mäklare för en försäljning av en bostad i Vasastan så får man ofta valuta för sina pengar; mäklaren kan området, han kan marknaden, har har de nödvändiga kontakterna och han vet hur prisbilden ser ut.

Du tjänar på en mäklare i Vasastan

Däri ligger också den stora skillnaden mellan att på egen hand lägga ut sin lägenhet i Vasastan på exempelvis Blocket eller någon annan sida och att anlita en professionell person som vet vad han gör. De handlar om att ta hjälp och del av en yrkeskunskap på samma sätt som att man tar hjälp av en bilmekaniker, en snickare eller en inredningsarkitekt; man säkerställer att arbetet blir utfört på bästa sätt.

Visst; det kan vara frestande att i dagsläget i Vasastan sälja en lägenhet utan att ta hjälp av en mäklare och att slippa betala provision till denne. Frågan är dock om denna provision i själva verket istället snarare ska ses som en investering än en utgift?

Det är nämligen så att slutprisen mellan en privatsåld lägenhet i Vasastan och en såld av en mäklare ofta skiljer sig ganska rejält till den senares fördel och detta även om man räknar i provisionen. De flesta tjänar på att ta hjälp av en mäklare och detta även om det nu handlar om objekt belägna i lättsålda områden i Stockholm som Vasastan, Östermalm eller Södermalm. Som sagt; se det som en investering och en slags garanti på att allting sker på ett korrekt sätt.

Här finns en etablerad mäklare som bland annat jobbar med Vasastan: http://www.behrer.se/.

Container – en alternativ bostadslösning

19 sep 2017

I dessa dagar med trångboddhet och bostadsbrist vill vi slå ett slag för alternativa bostadslösningar. Idag tar vi oss en titt på containerboende.

Det blir allt vanligare att människor tar saken i egna händer när det gäller att skaffa sig en egen bostad. På flera håll i världen har denna typ av boende blivit allt populärare. Nu talar vi naturligtvis inte om att bara hyra en container och bre ut trasmattor och en madrass på golvet. Nej, här handlar det om att vad man kan göra genom att utgå från en container som husmaterial. Med en container som stomme är mycket redan fixat. Du har ordentliga väggar, golv och tak, ett material som är lätt att såga ut hål för dörrar och fönster, samt hål för avlopp, vatten och el. Har du en tomt eller kan hyra en lott för en billig peng kan du komma riktigt billigt undan på bostadsmarknaden.

Från lya till lyxvilla

Ett annat alternativ är att hyra lägenhet i containerhus. Många byggare och hyresvärdar har insett potentialen i denna forma av billigt producerade, enkla bostäder och runt om i Stockholm blir dessa bostadshus bestående av staplade containrar en allt vanligare syn. Containrarna är ordentligt utrustade med isolering, VA, kök och elektricitet. Utanpå ser husen kanske inte mycket ut för världen men inuti ser de ut som som vilken trivsam liten lya som helst. Denna typ av boende är än så länge vanligast som studentboende, billigt och enkelt. Men självklart finns här potential att skapa större ytor med hjälp av flera containrar som byggs ihop. I byggprogram som bland annat Grand Designs finns exempel på människor som för en relativt billig peng skapat stora arkitektritade statushus på detta sätt.

Containermarknaden

Hur får man då tag på en container som passar för husbygge? Det är faktiskt lättare än man först kan tro. Gamla uttjänta containrar som använts till att frakta varor över hela världen på containerfartyg, finns till försäljning på flera håll i Stockholm, i alla tänkbara skick. Ofta sätts priset utifrån rostnivå och annat slitage. Visst går det att komma jättebilligt undan, men en 40-fotscontainer i fint skick som klarar att göras om till bostad går att få tag i för mellan 20000:- och 40000:-, vilket ju också får ses som ett riktigt kap.

Gå mot strömmen

Är du i behov av en billig och enkel bostad snabbt råder vi dig att se över möjligheterna att hyra en lägenhet i ett containerhus. Har du visioner och tid och drömmer om att bygga ett modernt, unikt boende så ska du helt klart fundera över containerkonceptet. Fyra containrar som du sätter ihop på ett kreativt sätt och inreder efter eget huvud kan bli precis hur bra som helst.

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att hyra en container.

Så kontrollerar du ventilationen

19 sep 2017

En god ventilation och luftcirkulation är central i varje hus. Hälsan och den allmänna trivseln är helt beroende på bra luft. Astma, allergier och andra luftvägsproblem blir garanterat mindre om din ventilation fungerar som den ska. Här nedan kommer några tips om hur du kontrollerar din ventilation och åtgärdar eventuella brister.

Först är det viktigt att det finns tillräckligt med ventiler som ska släppa in uteluften. Har du ett äldre hus? Då kommer luften in genom tätningslisterna som sitter runt fönstren. I hus som är byggda under senare år strömmar luften in genom ventiler som kan sitta antingen på väggen eller vid fönster. Har de tapetserats över av en tidigare ägare så kan du istället sätta in nya spaltventiler i fönsterkarmarna. I ett gammalt hus går det bra att ta bort hela eller en mindre del av fönstrens övre tätningslister. På det sättet släpper du in luft. Viktigt är också att rengöra ventilerna, gärna med en dammsugare med passande munstycke.

Flera bra sätt att kontrollera

Ett annat ventilationstest kan gå till på följande vis: placera ett papper mot köksfläkten. Därefter öppnar du eventuella eldstads ventilationsgaller och även frånluftsventilerna. Sugs pappret då fast vid fläkten så har du en tillräcklig ventilation. Har du några gamla slitna ventiler som inte längre går att reglera? Byt ut dem.

Det är förstås även viktigt att ha en bra luftcirkulation. Luften ska komma in i rätt mängd i vardagsrum, kök och badrum innan det tar sig ut igen. Luften i vardags- och sovrum kan ta sig ut ur rummet. Detta kan uppnås på flera sätt, ett av dem är att installera en spaltventil i överkanten på dörrkarmen. Annars kan man även kapa dörren med några centimeter, på det sättet skapas en spalt mot tröskeln.

Rengör aggregaten regelbundet

Rengöring av ventilationsaggregat, fläktar och kanaler bör ske med regelbundenhet (vart tredje till sjätte år beroende på vilken variant du har). Har aggregatet filter så bör dessa bytas enligt de anvisningar som tillverkaren har. Det rör sig oftast om en till två gånger om året,

Den relativa fuktigheten bör inomhus vara mellan 40 och 60 procent. Luftfuktigheten mäts lätt med en hydrometer som man kan köpa på ett vanligt byggvaruhus. Har du för fuktig inomhusluft? Vädra? 5 minuters vädring på vintern och 10-15 minuter på sommaren kan sänka fuktnivån i luften.

Vill du veta mer om hur man besiktigar ventilation? Läs mer här.  

Dela upp din badrumsrenovering

18 sep 2017

Som rubriken antyder så handlar ämnet om hur man på bästa sätt kan nå de drömmar man har gällande sitt badrum. Något som också väldigt många har gemensamt – att renovera sitt badrum är en dröm som väldigt många privatpersoner i Sverige när. Det som dock skiljer sig åt är hur man går tillväga; vissa väljer att genomföra en badrumsrenovering helt på egen hand och andra väljer att direkt kalla in professionell hjälp och betala för det.

Hur man lägger upp det är en fråga om ekonomi, förkunskaper samt omfattning av projektet. Med et sistnämnda så menar vi att en badrumsrenovering kan innebära att man byter ut ett skåp likväl som det kan handla om att man helt river ut det gansla och intallerar ett nytt.

Vi väljer här att fokusera på det sistnämnda och tar för enkelhetens skull en vanlig familj i Stockholm för att illustrera hur vi tycker att man ska gå tillväga för att genomföra en badrumsrenovering på absolut bästa sätt. Vi säger att denna familj bor i en trerumslägenhet och att de är två stcyken vuxna samt ett litet barn på två år – kort sagt; en genomsnittsfamilj. Mannen i familjen arbetar på kontor och har viss vana av att renovera – han är inget proffs men heller ingen novis då det kommer till byggnationer.

De har avsatt en budget på 100.000 kronor för sin badrumsrenovering i Stockholm och i och med att mannen har lite förkunskaper så menar vi här att det bästa sättet – både för att hålla sin budget och att nå ett tillfredsställande resultat – är att dela upp jobbet. Det vill säga; mannen gör det som han klarar av och därefter så lejer man in professionell hjälp för resten av denna badrumsrenovering. Enkelt uppdelat så listar vi nedan först vilka moment det handlar om och vi börjar med det han klarar av.

Det här kan mannen i Stockholm sköta på egen hand

 • Riva ut det gamla badrummet. Det här klarar han av på egen hand utan problem. Riva ut kaklet, badkaret och alla skåp behöver han ingen hjälp med.
 • Sätta upp stommar. Stommar till skåp och ett inebyggdt badkar kan han sköta samt även sätt nya hyllor – här får mannen i Stockholm dock vänta till dess att den professionella hjälpen gjort sitt.

Det här bör han anlita proffs för

 • Dra vatten. Det här får han göra själv, men vi anser att riskerna är för stora. Vid en badrumsrenovering – oavsett om den sker i Stockholm eller någon annanstans – så riskererar man alltid vattenskador; kostsamma sådana – ergo: ta hjälp!
 • Sätta kakel och klinkers. Det här får han också göra, men man ska veta att det här är betydligt svårare än vad man tror. Att sätta nya klinkers innebär att man måste ha gott om tid, vara noggrann och beredd på att tvingas börja om. Här tycker vi att man gör bäst i att direkt anlita en plattsättare då arbetet dels blir perfekt och dels också riskfritt – av samma skäl som ovan, vattenskador är kostsamma.

Så tycker vi att man ska disponera arbetet vid en badrumsrenovering. Man gör en riskanalys och utgår från de faror som finns; faror som man därefter anlitar professionell hjälp för att minimera. Tack vare rot-avdraget så blir arbetet dessutom billigare – något som familjen vi hade som exempel fick erfara. Allt som allt kostade nämligen deras badrumsrenovering i Stockholm 87.000 kronor. 13.000 kronor under deras budget alltså – tack vare kloka val och rot-avdrag.

Mer läsning: http://www.renoverabadrumstockholm.com/.

 

Tips inför lägenhetsköp

30 aug 2017

Går ni i tankar för att köpa lägenhet? Här har du en liten checklista på vad du ska tänka på inför ditt livs köp!

Hur är lägenhetens skick?

När du köper bostad så finns det allt från topprenoverade bostäder till riktiga renoveringsobjekt. Skicket på lägenheten är en stor del av prissättningen och därför kan en 2a på 50 kvm i Solna kosta allt från 2 miljoner till över 4 miljoner, beroende på skicket. Det bästa är att försöka hitta en lägenhet som är i dugligt skick som man kan piffa upp eftersom, men som inte kräver totalrenovering innan inflytt.

Har du tid och råd att renovera?

Det positiva med att renovera en lägenhet är möjligheten att göra den precis som man vill. Men en renovering kan vara kostsam och dessutom ta lång tid. Så frågan är - har du bostad medans renoveringen pågår och har du råd till en dyr renovering direkt efter lägenhetsköpet? En renovering kan lätt sticka iväg i pris när man börjar bli petig och kräsen med inredning. Ett bra exempel är köket - där det lätt kan sticka iväg många tusenlappar om du helt plötsligt vill ha specialbeställda stenskivor istället för billigt kakel från exempelvis Bauhaus. Ska du börja med specialbeställningar inför en renovering så ska du alltid kontakta ett professionellt företag för att få en så tydlig prisbild som möjligt. Som sagt - kostnaderna kan skena iväg väldigt fort. Så fort det tillkommer specialbeställningar så blir dessutom leveranstiden längre än normalt.

Hur är området?

Hur är området där lägenheten finns? Är det goda kommunikationer med buss och eller tåg? Finns det gott om parkeringsplatser? Finns det matbutik nära, skolor, förskolor, eller annat som man vill ha relativt nära sin bostad? Det kan även vara bra att kolla upp med kommunen ifall det finns några planer för nybyggen precis i närheten. Byggandet av ett nybygge precis utanför balkongen kan förstöra den fina utsikten som lockar er till köp, eller ska det komma något annat som kan få er att trivas sämre med området eller läget? Det är alltid bra att kolla upp detta så ni inte får några oönskade överraskningar inom snar framtid.

Köp inte bara första lägenhet. Ibland gäller det att ha lite is i magen för att hitta sin nya drömlägenhet. Sätt en maxbudget och rusa inte iväg med första budgivningen. Det kan ta tid - men tillslut kommer ni att hitta en lägenhet som ni verkligen vill ha och har råd till. Är det så att ni faktiskt inte har råd till en drömlägenhet, vänta då med att flytta. Spara ihop lite mer pengar och gör er redo om ett år igen!

Fördelar med att bo i en bostadsrätt

15 aug 2017

Många anser att fördelarna med att bo i en bostadsrätt är fler än nackdelarna. Bara känslan att man äger sitt boende kan vara viktigt. Men det innebär också mer rätt till självbestämmande och att du har möjlighet att göra vinst vid en eventuell försäljning. Idag är det vanligt att ombilda hyresrätt till bostadsrätt över hela landet. Läs mer nedan för att få reda på varför.

Tidsbegränsningen

Den största skillnaden mellan att bo i en bostadsrätt och en hyresrätt är kanske tidsbegränsningen. Som hyresgäst bor du på begränsad tid, medan du som bostadsrättsinnehavare har nyttjanderätt till ditt boende. Det här innebär såklart inte att alla hyreskontrakt är korttidskontrakt, så det är möjligt att inga större skillnader märks i praktiken. Som bostadsrättsinnehavare har du helt enkelt mer kontroll över lägenheten än om du är hyresgäst. Bara det här är ett skäl till att många väljer att ombilda hyresrätt till bostadsrätt idag.

Större valfrihet med bostadsrätter

Det här behöver inte alltid stämma, men för många människor innebär det en större valfrihet att köpa en bostadsrätt istället för att hyra sitt boende. Som bostadsrättsköpare med lånelöfte kan man i lugn och ro titta över det utbud som finns och ställa förhållandevis höga krav på sitt boende (beroende på hur mycket man får i lån, givetvis).

Som hyresgäst får man mer förhålla sig till vad som är ledigt och inte. Åtminstone gäller det i större städer som Stockholm, där några år i bostadsförmedlingen knappt ger en liten etta långt utanför staden. Om man förvisso har några decenniers kötid, har man råd att vara mer selektiv med boendet.

Den hårda hyresmarknaden i städer som Stockholm spelar dock sannolikt en stor roll i den ökade belåningen. Andrahandsmarknaden är därtill väldigt dyr. Lägg där också till att allt fler väljer att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, något som ytterligare spär på konkurrensen på hyresmarknaden.

En bostadsrättsförening har inget vinstintresse

En bostadsrättsförening består i regel utav boende i fastigheten. En hyresvärd bor dock nödvändigtvis inte själv i fastigheten, utan hyr ut det med vinstintresse. Vinstintresset gör att priserna hålls uppe, medan priserna under en bostadsrättsförening snarare kan hållas nere så gott det går. Det krävs helt enkelt inga marginaler som skulle gå till någon annan än de som faktiskt bor i lägenheten.

Det här är ytterligare skäl till att många idag väljer att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Med viss sannolikhet blir det helt enkelt billigare att bo. Det kan möjligen också bli billigare att förvalta fastigheten med tillhörande mark, eftersom de boende själva kan sköta delar av det eller välja firma på egen hand.

Läs mer på http://www.ombildahyresrätt.se.

Flyttat in i ny lägenhet?

12 aug 2017

Flyttat in i ny lägenhet? Säkerligen har du och mäklaren redan kontrollerat lägenheten och dess skick. Att inte göra det vore såklart ett misstag innan en sådan stor affär som ett bostadsköp faktiskt är. Dock finns det vissa saker som gör att man inte avstår från att köpa lägenheten, men som ändå behöver visst arbete när man väl har flyttat in. Är det ett stort fel är det givetvis någonting som bör spela roll i prissättningen.

Golvslipning

Många äldre fastigheter, inte minst i Stockholm, har ett vackert parkettgolv. Under visningen kanske man inte inser att det kanske skulle se mycket bättre ut, bara man gör en golvslipning. Om lägenheten ligger just i Stockholm har du flera aktörer att välja mellan. Stockholm är en stor stad med ett brett urval av aktörer att välja mellan när det kommer till dylika tjänster. Läs mer om golvslipning i Stockholm.

Målning

Krävs målning? I många fall kan färgen vara lite sliten när man flyttar in i en ny bostad. Visserligen är det något som många gör innan fastigheten läggs ut till försäljning, men det är inte ovanligt att det här är något som behöver göras relativt snart efter att man fått nyckeln till den nya bostaden.

I likhet med golvslipning är det här något man kan göra själv eller välja att anlita en firma för. Just i samband med flytt är det vanligt att man anlitar en firma för det, eftersom man troligen har ganska mycket annat att stå i, som sig brukar vara när det är en flytt på gång. Målerifirmor har du många att välja emellan i storstäder som Stockholm eller Göteborg, men de finns över hela landet och så även i minder städer.

Möbler

Något som man givetvis behöver tänka på är hur möblerna ska stå och vilka möbler man ska ha. Flyttar du från något större till något mindre har du sannolikt mycket av möbleringen redan klar. Då återstår endast att sälja det som blev över och att komplettera med prylar i de utrymmen i den nya lägenheten där det inte finns något som passar. Glöm bara inte att göra en golvslipning innan om de skulle behövas. Under golvslipningen kommer du ändå att behöva tömma rummen på möbler.

Såklart gäller att man fortfarande vill ha kvar de möbler som använts i den förra bostaden. Kanske är du ute efter att möblera i en helt ny stil? I sådana fall kanske det är läge att slänga och sälja av allt i den förra lägenheten, för att helt enkelt ordna ett möblemang i ett genomgående tema. Kanske har du flyttat in i ett hus på landet och vill möblera i en lantlig stil därefter? Här finns inget rätt eller fel, utan det är upp till dig och din magkänsla.

Ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm

5 aug 2017

Att använda sig av extern hjälp vid en flytt i Stockholm har blivit allt vanligare och något som allt fler privatpersoner gör i dagsläget. Förklaringen till detta är främst två stycken detaljer som dessutom går hand i hand. Stockholm är den stad i Sverige där det sker överlägset flest flyttar och detta beroende på bristen på bostäder kontra den stora mängd av människor som flyttar till- och inom staden. Dessa flyttar har i sin tur gjort att fler och fler flyttfirmor upptäckt en lönsamhet inom området och velat ta del av kakan som uppenbarat sig under senare år.

Detta har alltså gjort att man som privatperson i Stockholm kan använda sig av extern hjälp – till ett väldigt bra pris – om man ska flytta i Stockholm. Ökad konkurrens för nämligen – oavsett område – med sig bättre priser och det som dessutom får anses som ytterligare fördel om man står inför en flytt i Stockholm är att tjänsterna som flyttföretagen erbjuder i dagsläget är väldigt generösa.

Som exempel på detta: ett flyttföretag i Stockholm tvingas erbjuda kunderna lite mer för pengarna – något som kan visa sig i form av att exempelvis flyttstädning ingår i priset eller att man får hyra en skylift till ett billigare pris. Det sistnämnda är onekligen något som i många fall måste användas vid en flytt i Stockholm; bor du exempelvis på Södermalm, i ett äldre hus och på den femte våningen – ja, då kommer förmodligen de tyngsta sakerna som du har i din ägo att tvingas flyttas genom fönstret snarare än att bli burna genom trapphuset. Genom en smal trappa kan man knappast genomföra exempelvis en pianoflytt, eller hur?

Vid sådana lägen och där en så tung pjäs som ett piano ska flyttas så måste man alltså använda en skylift och en sådan får man till ett bättre pris om man bor i Stockholm än vad som är möjligt i någon annan stad i Sverige.

Pianoflytt måste ske utan fara

Anledningen till varför man ska använda sig av en flyttfirma är alltså av ekonomiska skäl – men man måste även väga in de faror som kan uppstå vid en flytt. Det vill säga – ska du genomföra en pianoflytt, flytta en spis eller en tung soffa – så måste detta ske utan någon som helst risk för fara för dina drannar eller deras egendom. Visst, du kan säkert på egen hand hyra en skylift för din pianoflytt i Stockholm, frågan är dock om du verkligen klarar av detta och om det i så fall är något som är värt att riskera?

Här är svaret förmodligen nej och det är därför som man som privatperson i Stockholm ska överväga extern och professionell hjälp vid – framförallt de tyngre sakerna man äger – en flytt. Priset är billigt, kvaliteten hög och hjälpmedlen är många; att försöka på egen hand för att tjäna några extra kronor är egentligen bara dumt. Det har – som sagt - aldrig varit enklare att flytta än vad det i dagsläget är i Stockholm.

Varför, eller varför inte, välja gallergrind?

22 jul 2017

För den som vill öka säkerheten, och minska risken för inbrott, finns flera funktionella lösningar. En väg är att installera en gallergrind. Det finns flera fördelar – och nackdelar.

 

 • Inbrottssäkrare

 

Den främsta orsaken till att installera en gallergrind är att minska möjligheten för inbrottsförsök. Det är till och med vanligt att företag som säljer gallergrindar ger ”inbrottsgaranti”. Det kan exempelvis betyda att de betalar självrisken i det fall som inbrott ändå sker denna väg.

 

 • Billigare försäkring

 

Ju högre säkerhet man har i sitt hem desto lägre premie kan försäkringsbolagen erbjuda. En sak som därmed kan pressa premien på hemförsäkringen är om man har gallergrind eller säkerhetsdörr.

 

 • Behåll din vanliga ytterdörr

 

Gallergrind kan användas som komplement till befintlig dörr eller användas helt separat. Därmed kan man öka säkerheten rejält utan att behöva byta ut befintlig ytterdörr. Exempelvis är detta uppskattat på äldre hus där befintlig dörr är en del av den estetiska helheten.

Ett annat exempel är butiker som vill ha en välkomnande entré för sina besökare. Att då ha en tyngre säkerhetsdörr är inte ett alternativ. Då är det mycket enklare och smidigare att ha en gallergrind innanför/utanför den befintliga entrédörren.

 

 • Accepteras lättare av fastighetsägaren

 

I vissa fall (ex vid loftgångar) kan hyresgästen sätta en gallergrind en bit före sin vanliga entré. Därmed har man själv tillgång till en del av loftgången som andra inte kan röra sig i. Det skapas en enklare ”uteplats” där cyklar och andra tillhörigheter kan förvaras utan att de riskeras stjälas.

Det är mycket ovanligt att man får sätta upp en säkerhetsdörr i dessa tillfällen men chansen är större om det är en enklare gallerdörr/gallergrind.

 

 • Billigare än alternativ

 

Kostnadsmässigt är det mycket stor skillnad mellan att installera en säkerhetsdörr och en gallergrind. Säkerhetsdörren har visserligen ett par fördelar (se nedan) men samtidigt får man betala betydligt mer för detta.

Varför inte gallergrind?

 

 • Insyn

 

En skillnad mellan gallergrinden och säkerhetsdörren är hur mycket insyn som kan ske. Med en gallergrind kan man lätt se vad som finns bakom grinden vilket både kan vara fördel och nackdel. Finns risken att tjuven kan se något värdefullt kan det vara bättre med säkerhetsdörr.

 

 • Brandsäkerhet

 

Ur ett brandsäkerhetsperspektiv är en säkerhetsdörr betydligt bättre. Dessa kan stå emot eld relativt länge vilket begränsar dess spridning. En gallergrind har däremot inte något begränsande brandskydd.

 

 • Ljudnivå

 

I likhet med att säkerhetsdörren skyddar tydligare mot brand så skyddar den även betydligt bättre mot oljud. Det är något som gallergrinden inte alls stoppar.

Säker magasinering i Stockholm

14 jul 2017

En trend som kommit gällande tv-utbudet handlar om magasinering och där man ser att olika program sänder från budgivningar rörande utrymmen i USA. Ett roligt – och spännande – fenomen som uppfyller de flesta krav man kan ha på ren underhållning. Detta är dock – naturligtvis – anpassat efter en tv-publik och magasinering är något som ser lite annorlunda ut i verkligheten och speciellt i Sverige. Jämför man magasinering i USA så är det oändligt mycket större – men man har kunnat se att det börjat växa även här och speciellt är det något som sker i Stockholm. Det primära med magasinering och vad detta innebär är nämligen att man fyller ett – bokstavligt talat - tomrum.

En lägenhet på exempelvis Lidingö har inte obegränsat med utrymme och man kanske har ett förråd tillhörande som inte på långa vägar räcker till för en familj. Genom magasinering så hyr man ett externt utrymme som gör att allt man äger får plast och får vi sia kring detta så kommer magasinering i Stockholm att växa oerhört mycket i framtiden. Vi kommer definitivt inte att se tv-program liknande de från USA – men behovet i Stockholm gällande externt utrymme kommer att öka och magasinering är något som verkligen redan idag behövs.

Mindre lägenheter, väldigt många dagliga flyttar och alla fördelar med magasinering är faktorer som tydligt talar för vårt påstående och vår profetia kring framtiden i Stockholm.

Vilka är då fördelarna med att välja magasinering i Stockholm; vad får en familj på Lidingö för valuta för pengarna? Jo, följande:

 • Säkert utrymme. Nackdelen med att ha ett förråd på vinden – även om allt får plats – är att klimatet påverkar och förstör. Kall, fuktig luft skadar möbler, det förstör papper och exempelvis skivor. Även om en familj har plats i form av ett förråd så innebär inte det att sakerna kommer att hålla en god kvalitet. Magasinering sker alltid i lokaler med rätt temperatur och där de föremål man förvarar där absolut inte tar skada. En bra försäkring för framtiden, helt enkelt.
 • Larm och säkerhet. Vi återgår till ett vindsförråd tillhörande en lägenhet på Lidingö och ser till skyddet på ett sådant. Ett hänglås är helt enkelt inte tillräckligt och det är ingen slump att tjuvar väljer att bryta sig in i förråd numera. Det är lätt, man är skyddad och det finns ofta föremål som är enkla att sälja. Magasinering sker alltid i övervakade, larmade lokaler och det ger en extra trygghet.
 • Prisvärt. Många tror att magasinering är extremt dyrt i Stockholm och det stämmer inte. visst; det kostar pengar – men inte mer än några hundralappar i månaden; en summa som ger väldigt mycket för pengarna och som ska ses som en ren investering för framtiden. Läs mer om här om magasinering som har dina saker i säkert förvar.

Gör jobbet innan – sälj med vinst efteråt

13 jul 2017

Att sälja sin bostad med vinst är något som alla – naturligtvis – vill göra och vägen dit är inte alltid spikrak. Det handlar här mycket om timing och att sälja i rätt läge – naturligtvis spelar även stad och var man bor in också. Ska man sälja en lägenhet i Stockholm så kan man där, nästan oberoende av område, räkna med att göra en god affär och detta går att förklaras av att marknaden för bostäder där nästintill får klassas som absurd.

Det finns, helt enkelt och kortfattat, inte tillräckligt med befintliga bostäder att täcka det stora antal människor som bor- och som står inför att flytta till Stockholm. Det här – i kombination med att man bygger för lite och för långsamt – skapar den här situationen där man i vissa områden kan få betala så mycket som 130 000 kronor per kvadratmeter och därför kan man som ägare av en lägenhet i Stockholm således räkna ganska kallt med att göra en väldigt bra affär då man står inför att sälja.

Det finns dock sätt som kan hjälpa till att göra denna vinst ännu större och här pratar vi om olika renoveringar som äger rum innan man kontaktar en mäklare. Det här gäller alltså över hela landet och inte bara i Stockholm. För att sälja med god vinst så måste man också som regel se till att lägenheten i fråga är i toppskick. Det vi menar med detta är att man kanske genomför en lägenhetsrenovering av det större slaget där man river ut allt och sätter in nytt. Det här är dock en dyr kostnad och därför kanske man istället ska sikta på en lägenhetsrenovering av den mindre modellen och slaget.

En lägenhetsrenovering är en investering

Här finns det främst tre stycken rum som man ska fokusera på och dessa är följande; sovrum, kök och badrum. Enligt mäklare är dessa rum de som främst tilltalar potentiella köpare och därför ska man – vid en lägenhetsrenovering – lägga sitt fokus på dem. Det behöver inte ske i alla rum heller – då har vi ju i många fall en omfattande lägenhetsrenovering framför oss – utan det räcker med att man väljer att av dessa. Här kan man sikta på exempelvis badrummet och kontakta en firma som river ut det befintliga kaklet och sätter nytt, som kanske byter ut badkaret mot en fräschare dusch och som byter ut skåp och annat mot modernare lösningar och modeller. Låter dyrt?

Ja, det är ju onekligen en kostnad som dock påverkas ganska kraftigt av var du köper ditt material. Numera kan man hitta kakel, badrumsskåp och duschar på de flesta större byggvaruhusen till ett bättre pris och dessutom kan du använda ditt rotavdrag för kostnaden för jobbet också – detta naturligtvis oavsett hur omfattande din lägenhetsrenovering är.

Det behöver inte vara så dyrt och man ska dessutom se denna kostnad som en investering som förmodligen kommer att leda till en större vinst då man säljer – något som alltså är själva syftet med allting. Investera i en lägenhetsrenovering innan du säljer och därefter är det bara att räkna pengarna. Det här är det bästa sättet att sälja med god vinst och detta oavsett var i Sverige man bor.

Det är inne att vara ute

26 jun 2017

Allt fler bostadsrättsföreningar väljer idag att bygga balkong. Många av de fastigheter som vi bor i byggdes i en tid när balkong inte alls var lika inne som det är idag. I modern tid höjer det värdet på en bostad rejält att bygga balkong.

Kanske är det inte heller så konstigt. På våra nordliga breddgrader gör vi nästan allt för att ta tillvara på solen så gott det går. Med en balkong kan man äta både frukost, lunch och middag ute om man så vill. Likväl är det en trevlig plats för umgänge när kvällen faller på.

Att bygga balkong kan alltså löna sig rejält i längden. Förutom att värdet på bostaden höjs, får man också en trevlig plats att sitta på när det blir lite varmare ute. Detta, i kombination med att svenskarna lägger allt mer pengar på sina boenden, har bäddat för en riktig balkong-boom i landet.

Ombildningar från bostadsrätt till hyresrätt förmånliga

Något som ytterligare spätt på balkong-boomen är ombildandet från hyresrätt till bostadsrätt. Att en hyresrätt görs om är inget ovanligt idag, då det ofta är så att alla parter anser att det är en god affär. I en bostadsrätt finns betydligt större möjligheter för medlemmarna att agera och planera projekt själva (att till exempel bygga balkong). I en hyresrätt är dessa möjligheter betydligt mer begränsade.

Annat som påverkar prisbilden

Givetvis är det mycket som påverkar priset på en bostadsrätt. Dock visar siffror, visserligen ett par år gamla, att en balkong höjer värdet med ungefär sju procent. Med tanke på bostadsmarknadens utveckling är det inte osannolikt att spekulera i att den procentsatsen kan ha ökat ytterligare de två - tre senare åren. Om vi antar att siffran även idag ligger på sju procent, kan den som har en lägenhet i tremiljonersklassen höja värdet på bostaden med ca 210 000 kronor genom att bygga en balkong. I många fall blir det alltså en ren vinstaffär att bygga balkong.

Att bygga balkong är dock inte det enda man kan göra för att höjda värdet på sin bostad. Något annat som gör att lägenheten kan gå för ett högre pris är en fungerande eldstad, som sägs höja värdet av en bostad ungefär lika mycket som det gör att bygga balkong. Något annat som gör att bostäder säljs för högre summor är en låg avgift till föreningen.

Den som har en hyresrätt har däremot inte riktigt samma incitament att bygga balkong som den som bor i en bostadsrätt. Dessutom finns det inte samma möjligheter att göra detta, då man själv inte är ägare av fastigheten. Givetvis kan det dock gå att försöka påverka hyresvärden.

Läs mer på http://www.byggabalkong.org/bygga-balkong-bostadsratt.

← Äldre inlägg

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.